មធ្យមធរណីមាត្រ-អាម៉ូនិក

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី មធ្យមធរណីមាត្រ-អាម៉ូនិច)

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា មធ្យមធរណីមាត្រ-អាម៉ូនិក M(x, y) នៃ២ចំនួនពិតវិជ្ជមាន x and y កំនត់ដូចតទៅ៖

ដំបូងយើងគណនាមធ្យមធរណីមាត្រ នៃ g0 = x និង h0 = y ហើយហៅវាថា g1។ មានន័យថា g1 ជា ឫសការ៉េ នៃ xy។ បន្ទាប់មកយើងគណនា មធ្យមអាម៉ូនិក នៃ x និង y ហើយហៅវាថា h1។ មានន័យថា h1 ជាចំរាស់នៃ មធ្យមនព្វន្ឋ នៃចំរាស់របស់ x និង y.

ធ្វើរបៀបដូចគ្នាចំពោះ g1 ជំនួសអោយ x ហើយ h1 ជំនួសអោយ y។ ធ្វើរបៀបនេះតទៅយើងនឹងបានស្វីត២គ (gn) និង (hn) កំនត់ដោយ

និង

ស្វីតទាំង២នេះរួមទៅរកតំលៃដូចគ្នាដែលតំលៃនោះយើងអោយឈ្មោះថា មធ្យមធរណីមាត្រ-អាម៉ូនិក M(x, y) នៃ x និង y

លក្ខណៈ[កែប្រែ]

  • M(x, y) ចំនួនស្ថិតនៅចន្លោះមធ្យមធរណីមាត្រនិងមធ្យមអាម៉ូនិករបស់ x និង y ហើយជាពិសេសទៅទៀតនៅចន្លោះ x និង y
  • បើ r > 0, នោះ M(rx, ry) = r M(x, y)។

តំនភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]