ស្រុកខ្វែង​ទទឹង(ខេត្តក្រមួនស)

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ស្រុកខ្វែងទទឹង ត្រូវបានបែងចែកជា ឃុំ គឺ÷

អប់រំ[កែប្រែ]

វត្តអាម[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]