ស្រុកអូរ​មិញ(ខេត្តក្រមួនស)

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ស្រុកអូរមិញ ត្រូវបានបែងចែកជា ឃុំ គឺ÷

អប់រំ[កែប្រែ]

វត្តអាម[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]