ស្រុកកោះត្រល់(ខេត្តក្រមួនស)

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកកោះត្រល់ ស្ដិតនៅ ខេត្តក្រមួនស។ ដែលមានចំងាយ ពី ខេត្តពាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ស្រុកកោះត្រល់ ត្រូវបានបែងចែកជា ឃុំ គឺ÷

អប់រំ[កែប្រែ]

វត្តអាម[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]