Jump to content

អារីសស្ដូថូល

ពីវិគីភីឌា

អារីសស្ដូថូល ( មកពីពាក្យចាស់បុរាណថា​ :Ἀριστοτέλης, Aristotélēs) (៣៨៤BC-៣២២BC) ដែលគឺជាទស្សនវិទូជនជាតិក្រិចម្នាក់ ហើយនិង អ្នកដែលមានចំនេះដឹងច្រើនខាងវិជ្ជាជីវៈ ហើយជាសិស្សម្នាក់របស់ភ្លេទតូ និង ជាគ្រូម្នាក់របស់ អាឡិចសិនដាដ៍អស្ចារ្យ ។ ការសរសេររបស់គាត់គឺគ្របតណ្ដប់ ប្រធានបទជាច្រើន រួមបញ្ចូលរូបសាស្រ្ដ បរមវិជ្ជា កំណាព្យ មហោស្រប តន្រ្ដី តកវិជ្ជា ការអនុវត្ដន៍ភាសា នយោបាយ រាជរដ្ឋាភិបាល ច្បាប់ ជីវវិជ្ជា និង សត្វវីជ្ជា។ជាមួយនិង ភ្លេទតូ និង សូក្រាត (គ្រូរបស់ភ្លេទតូ) អារីស្តូថូលគឺជាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលសំខាន់ជាងគេដែលបានរកឃើញ ពាក្យប្រៀបធៀប នៅក្នុងភាគខាងលិចនៃទស្សនៈវិទូ។អរីសស្ដូថូល គឺសរសេរអំពីនៃការបង្កើតភាពទូលំទូលាយនៃប្រព័ន្ធភាគខាងលិចរបស់ទស្សនៈវិទូ ភាពទាក់ទិនទៅនឹងសីលធម៍ សោភណវិជ្ជា តកវិជ្ជា វីជ្ជាសាស្រ្ដ នយោបាយ ហើយនិង បរមត្ថវីជ្ជា។

អារីស្ដូថូល គឺបានបង្ហាញនៅលើវិឡាសាស្រ្ដធម្មជាតិ ដែលមានទំរង់ជ្រៅជ្រះនៃយុកណ្ដាលនៃភាពមានវិជ្ជានោះ ហើយអនុភាពរបស់ពួកគេបានផ្ដល់ឥទ្ធិពលបានយ៉ាល្អទៅក្នុងមុនការចាប់ផ្ដើម នៃភព ទោះបីជាយ៉ាងណាក៍ដោយ ដោយទីបំផុតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូ ដោយសត្វត្រកួតម្យាង ។ នៅក្នុងវិជ្ជាសាស្រ្ដនៃសត្វវិជ្ជាមួយចំនួននៃការស្ទាពស្ទង់របស់គាត់ត្រូវបានទទួលយកដោយទៀង់ទាត់នៅក្នុង សតវត្សទី ១៩ ។ ការងារបស់គាត់មានផ្ទុកទៅដោយការឆាប់រហ័យក្នុងការទទួលដឹងសំរាប់ការសិក្សាជាលក្ខណៈធម្មតានៃតកវិជ្ជា។ ដែលចូលរួមនៅចុងសតវត្សទី ១៩ ទៅក្នុងតកវិជ្ជាជាធម្មតាបែបទំនើប មួយុ។ ក្នុងបរមត្ថវិជ្ជាក្រុមអភិជនគឺត្រូវបានមានអនុភាពលើយ៉ាងជ្រៅជ្រះនៅលើទស្សនៈវិជ្ជាហើយនិងការគិតនៃទេវវិទូ នៅក្នុងសាសនា អ៊ីស្លាប និង តាមប្រពៃណីរបស់ជូវវីស នៅពាក់កណ្ដាលអាយុឧទាហរណ៍ថូម៉ាសអាគីណាស។ ហើយវាបន្ដទៅជះឥទ្ធិភលទៅលើសាសនាគ្រីស្ទានខាងទេវាវិទ្យា ជាពិសេសការសិក្សាតាមបែបប្រពៃណីនៃ ព្រះវិហារកាទូលិក។ចរិយាមាយាទរបស់គាត់ តែងតែគិតថា មានឥទិ្ធពល ចំនេញលើ បំលាស់ប្ដូរថ្មីនៃចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនិង ការមកដល់នៃភាពទំនើបៗ នៃសេចក្ដីថ្លែថ្នូនៃចរិយាមាយាទ។ គ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ នៃទស្សនៈវិទូរបស់ អារីស្ដូថូលគឺអាចបន្ដទៅក្នុងកម្មវត្ថុនៃមូលដ្ឋានគ្រឺ ក្នុងការសិក្សាបច្ចុប្បន្ន។ ការគិតរបស់អារីសស្ដូថូល គឺត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងភាពសមសួននៃអភិប្រាយ ហើយនិងនៅក្នងការសន្ទនា(ស៊ីសឺរ៉ូគឺបានពិពណ៍នាអំពីរចនាបទនៃវណ្ណគតិ ដូចជា ទន្លេមាស) វាគឺគិតអំពីភាគច្រើននៃការសរសេររបស់គាត់ ឥឡូវនេះគឺត្រូវបានបាត់បង់និង ប្រហែលជា ១​ ២ ឬ ៣ ដែលបានរកឃើញយកមកធ្វើការ។