កីឡាចុងបូព៌ាឆ្នាំ១៩១៧

ពីវិគីភីឌា

ការប្រកួតកីឡាជើងឯកចុងបូព៌ាលើកទី៣ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខែឧសភា ១៩១៧ នៅទីក្រុងតូក្យូ ចក្រភពជប៉ុន