កីឡាចុងបូព៌ាឆ្នាំ១៩១៧

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ការប្រកួតកីឡាជើងឯកចុងបូព៌ាលើកទី៣ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខែឧសភា ១៩១៧ នៅទីក្រុងតូក្យូ ចក្រភពជប៉ុន