កីឡាចុងបូព៌ាឆ្នាំ១៩៣៨

ពីវិគីភីឌា

ការប្រកួតកីឡាជើងឯកចុងបូព៌ាលើកទី១១ គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ១៩៣៨ នៅទីក្រុងអូសាកា ចក្រភពជប៉ុន។ ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានអាក់ខាន​លែងបានធ្វើវិញ ដោយសារការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុននៅឆ្នាំ ១៩៣៧ ទៅក្នុងប្រទេសចិន ដែលបង្កជាសង្គ្រាមចិន-ជប៉ុនលើកទី២។ កីឡាជើងឯកចុងបូព៌ាក៏បាត់រូបរាង​តាំងពីពេលនោះមក។