កីឡាចុងបូព៌ាឆ្នាំ១៩២៣

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ការប្រកួតកីឡាជើងឯកចុងបូព៌ាលើកទី៦ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខែឧសភា ១៩២៣ នៅទីក្រុងអូសាកា ចក្រភពជប៉ុន