កីឡាចុងបូព៌ាឆ្នាំ១៩១៣

ពីវិគីភីឌា

ការប្រកួតកីឡាជើងឯកចុងបូព៌ាលើកទី១ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈ ១៩១៣ នៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេស ហ្វីលីពីន