កីឡាចុងបូព៌ាឆ្នាំ១៩៣០

ពីវិគីភីឌា

ការប្រកួតកីឡាជើងឯកចុងបូព៌ាលើកទី៩ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខែឧសភា ១៩៣០ នៅទីក្រុងតូក្យូ ចក្រភពជប៉ុន