កីឡាចុងបូព៌ាឆ្នាំ១៩១៩

ពីវិគីភីឌា

ការប្រកួតកីឡាជើងឯកចុងបូព៌ាលើកទី៣ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខែឧសភា ១៩១៩ នៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន