ខេត្តអ៊ូប៊ុន

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Thailand Ubon Ratchathani locator map.svg
ខេត្តអូរប៊ុន ជាខេត្តខ្មែរដែលបាត់បងទៅទឹកដីសៀម ក្នុងអំឡុង សតវត្សទី១៧ ដល់ សតវត្សទី១៨។ បច្ចុប្បន្នប្រទេសថៃ(សៀម)បានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជា ខេត្តអ៊ូប៊ុនរ៉ាត់ថានី

មើលផងដែរ[កែប្រែ]