ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ុងហ្គោល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ការប្រើប្រាស់

{{ប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ុងហ្គោល|expanded=ageX}} where ageX is either age1, age2, or age3.

សូមមើលផងដែរ