ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រចិន

ពីវិគីភីឌា
History of China
ប្រវត្តិសាស្ត្រចិន
សម័យបុរាណ
ថ្មរំលីង រ. ៨៥០០–រ. ២១០០ មគ.
រាជវង្សសៀ រ.២១០០– រ.១៦០០ មគ.
រាជវង្សសាង រ.១៦០០–រ.១០៤៦ មគ.
រាជវង្សចូវ រ.១០៤៥–២៥៦ មគ.
 ចូវខាងលិច
 ចូវខាងកើត
   សម័យផ្ការីក​និងស្លឹកឈើជ្រុះ
   សម័យនគរចម្បាំង
សម័យអធិរាជ
រាជវង្សឈិន ២២១ មគ.–២០៦ មគ.
រាជវង្សហាន ២០៦ មគ.–២២០ គស.
  ហានខាងលិច
  រាជវង្សថ្មី
  ហានខាងកើត
នគរបី ២២០–២៨០
  អ៊ួយ ស៊ូ និង អ៊ូ
រាជវង្សជិន ២៦៥–៤២០
  ជិនខាងលិច នគរ១៦
៣០៤–៤៣៩
  ជិនខាងកើត
រាជវង្សខាងត្បូងនិងខាងជើង
៤២០–៥៨៩
រាជវង្សសួយ ៥៨១–៦១៨
រាជវង្សថាង ៦១៨–៩០៧
  ( ចូវទី២ ៦៩០–៧០៥ )
រាជវង្ស៥ និង
នគរ១០

៩០៧–៩៦០
រាជវង្សលៀវ
៩០៧–១១២៥
រាជវង្សសុង
៩៦០–១២៧៩
  សុងខាងជើង សៀខាងលិច
  សុងខាងត្បូង ជិន
រាជវង្សយាន ១២៧១–១៣៦៨
រាជវង្សមិង ១៣៦៨–១៦៤៤
រាជវង្សឈិង ១៦៤៤–១៩១១
សម័យទំនើប
សាធារណរដ្ឋចិន ១៩១២–បច្ចុប្បន្ន
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត
ចិន

១៩៤៩–បច្ចុប្បន្ន
សាធារណរដ្ឋ
ចិន

(តៃវ៉ាន់)
១៩១២–បច្ចុប្បន្ន
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

បម្រើបម្រាស់[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូនេះត្រូវបានរចនាឡើង ដូច្នេះហើយវាអាចត្រូវបានប្រើទាំងពីរនៅក្នុងអត្ថបទនានាដែលយកតាមកំណត់សម្គាល់កាលបរិច្ឆេទ BC/AD និងអ្វីទាំងនោះដែលត្រូវគ្នានឹងកំណត់សម្គាល់កាលបរិច្ឆេទ ម.គ./គ.ស. ដោយគ្មានការធ្វើឱ្យអត្ថបទមួយចំនួនមានរចនាបទប្រែប្រួលឡើយ។

វានឹងបង្ហាញកំណត់សម្គាល់ ម.គ./គ.ស. លុះត្រាតែទំព័រគំរូនេះផ្ដល់បរាមាត្រ ម.គ. នូវតម្លៃមួយ។ ជាឧទាហរណ៍ {{ប្រវត្តិសាស្ត្រចិន}} នឹងផ្ដល់កំណត់សម្គាល់ ម.គ./គ.ស. {{ប្រវត្តិសាស្ត្រចិន|BC=1}} នឹងផ្ដល់កំណត់សម្គាល់​ BC/AD ។

វាអាចត្រូវគេកែប្រែរៀបរៀងជាធម្មតា ប៉ុន្តែជាមួយការលើកលែងជាបន្តបន្ទាប់:

  • ជំនួសឱ្យការសរសេរ ម.គ. រឺ BC សូមសរសេរ {{#if: {{{ម.គ.|}}}|BC|ម.គ.}}
  • ជំនួសឱ្យការសរសេរ គ.ស. រឺ AD សូមសរសេរ {{#if: {{{ម.គ.|}}}|AD|គ.ស.}}

អនុគមនភាពត្រូវគេតម្រូវដោយតម្រូវការវិគីភីឌា:ហត្ថកម្មនៃរចនាបថដែល BC-AD និង ម.គ.-គ.ស. មិនលេចឡើងទាំងពីរនៅក្នុងអត្ថបទដដែល។

បរាមាត្រនានា
state - autocollapse, uncollapsed, collapsed: លក្ខណៈនៃការពង្រីកប្រអប់ ដែលជាកន្លែងដែល "autocollapse" បានលាក់ នាវៈប្រអប់(navbox) នានាបានត្រួតគ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]