នារាយណ៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
នារាយណ៍
นารายณ์
King of Ayutthaya

Narai.JPG
Statue of Narai the Great, created in 1966, near Lopburi provincial hall
King of Ayutthaya
រជ្ជកាល 26 October 1656 – 11 July 1688
អង្គមុន Si Suthammaracha
អង្គក្រោយ Phetracha
រាជបច្ឆាញាតិ
Sudawadi, Princess Yothathep
វង្ស Prasat Thong Dynasty
បិតា Prasat Thong
មាតា Sirithida[១]
ប្រសូត 16 February 1633
សុគត 11 កក្កដា 1688(1688-07-11)
(aged c. 58–59)

នារាយណ៍ (សៀមสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ១៦ ខែកុម្ភៈ ១៦៣៣ - ១១ ខែកក្កដា ១៦៨៨) ជាព្រះមហាក្សត្រនៃអាណាចក្រអយុធ្យាចាប់ពីឆ្នាំ១៦៥៦ ដល់ ១៦៨៨។

តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

  1. M.L. Manich Jumsai (เขียน) ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน (แปล). สมเด็จพระนารายณ์ และโกษาปาน. กรุงเทพฯ:คุรุสภาลาดพร้าว, 2531, หน้า 17 (ថៃ)