​ស្រុកបាក់ទង់ជ័យ(ខេត្តនគររាជ)

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកបាក់ទង់ជ័យ ជាខេត្តនៃដែនដី ខេត្តនគររាជ

រដ្ឋបាលស្រុក[កែប្រែ]

ស្រុកបាក់ទុងជ័យ មានឃុំ

មើលផងដែរ[កែប្រែ]