Jump to content

ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:RandomPoopedBoi

Page contents not supported in other languages.
ពីវិគីភីឌា

អត្ថបទ ជំងឺកូរ៉ូណាវីរុស២០១៩

[កែប្រែ]

សួស្ដីអរុណ បើអរុណចង់ជួយបកប្រែ អត្ថបទនេះ អរុណអាចមើលអត្ថបទនេះ បាន កូរ៉ូណាវីរុសសមាការផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ២ ដែលខ្ញុំបានបកប្រែរួចហើយ រឺក៏ឆែកពាក្យមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានបញ្ចូល ដែលដកស្រង់ពី សទ្ទានុក្រមជីវវិទ្យារបស់ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ វិគីនានុក្រមខ្មែរ--Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៧:០៤ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)[ឆ្លើយតប]

ស្វាគមន៍

[កែប្រែ]

សួស្ដី អរុណ ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តខាងប្រវត្តិសាស្ត្រ ដូចអរុណដែរ យើងអាចពិភាក្សាគ្នាបាន។ ហើយចង់ពឹងអរុណជួយបោះឆ្នោតឱ្យខ្ញុំ ធ្វើជាអភិបាលផង ដើម្បីងាយស្រួលកែសំរួលកូដក្នុង Template និង Module ដែលជាប់សោ។ វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល--Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៤:២៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)[ឆ្លើយតប]

មិនអីទេ ចាំខ្ញុំជួយបោះឆ្នោតឱ្យ។ RandomPoopedBoi (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០១:៤១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Hello is this Page a article or nonsense? --WikiBayer (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៩:៥៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)[ឆ្លើយតប]

I have no idea RandomPoopedBoi (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១១:៣៧ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)[ឆ្លើយតប]

ជួយខ្ញុំជួយអ្នកផង

[កែប្រែ]

សួស្តី

ខ្ញុំមិននិយាយពាក្យមួយជាភាសាខ្មែរទេ។ ខ្ញុំកំពុងវាយអត្ថបទនេះដោយប្រើភាពអស្ចារ្យនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត៖ ហ្គូហ្គោលបកប្រែ។ តើខ្ញុំអាចបន្តជាភាសាអង់គ្លេសបានទេ?

You are listed in the recent changes history, so I picked you as you have a more developed profile page ;)

I am mostly active in es-, fr-, pl-wikis and in Commons nowadays, and I am contacting you(s) about a Commons business related to Cambodia.

In short, I (and a couple of other Wikipedians) wonder about the Cambodian Freedom of Panorama laws. Myself, I have read some of it in English, and I understood that such freedom exists if cultural etc. goals are meant. I also saw a similar topic mentioned in 2021-05 in your Community Portal វិគីភីឌា:ផតថលសហគមន៍#Files with no license, referring to ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Files with no license, but I would rather contact an individual person directly, as the Portal seems not to be active.

If you can read English easily (including some legalese and even Latin phrases), see my contribution here: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments/Help_desk#What_about_(non-)Freedom_of_Panorama_rules?

and the original one here:https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons_talk:Copyright_rules_by_territory/Cambodia#Iffy_law_(thus_affecting_our_interpretation_thereof) (If not I can simplify and summarise it.)

What is your take?

ជំរាបសួរពីប៉ូឡូញ។ សូមឱ្យមានរាត្រីដ៏ល្អ!

Zezen (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៤:៥៣ ថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]

To be honest, I don't really know much about Panorama law but what I can tell you is it does exist here.

As a Cambodian citizen and in my experience, taking photographs of places or sculpture in public is not prohibited (well mostly). But in some places, there might be a "no taking photo" sign like for example, in some part of the Royal Palace or government buidings (especially the interior) etc.

When taking photo of a place, sculpture or arts in the country and let's say you want to upload them on the internet. To avoid any infrigement of copyrights, you'll need to give a brief info about each photos; for instance, location, credited source, year of establishment and so on.

Cambodian Photographers has taken many images of cultural and historical artworks or places and has upload their works on to social medias with credited info.

I know this probably won't help much but I'm glad to provide you something about freedom of panorama in Cambodia. If you want to know more about it, you can send an email to government offices which responsible for the topic above. RandomPoopedBoi (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៥:៣៩ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Translation request

[កែប្រែ]

Hello.

Can you translate and upload the articles en:Azerbaijanis and en:Azerbaijani language in Khmer Wikipedia? They certainly do not need to be long and detailed.

Yours sincerely, Multituberculata (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៨:៣៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Can you please translate 5 article in khmer

[កែប្រែ]

Please help translate it to make it look perfect.

Thank you Tiamichaelnuksu1994 (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:៤២ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Sure, I'll try my best RandomPoopedBoi (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៤:២១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]

គុណl

[កែប្រែ]

ព័ត៌មានទាំងនេះមានគុណភាពអន់ណាស់។ ខ្ញុំកំពុងព្យាយាមសម្អាតវា មិនមែនបំផ្លាញទេ។ ព័ត៌មានគួរតែត្រូវបានដកចេញជាមុនសិន មុននឹងបង្កើតព័ត៌មានថ្មីមួយ។ អ្នកកំពុងយល់ខុសអ្វីមួយ Gtire (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:១៦ ថ្ងៃពុធ ទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Malicious removal of contents will be reverted back immediately. If you wish to remove any information from the article, please state one or more valid reason(s) with evidence backing up your action. Any more persistent, repeated and invalid contents removal will be consider as vandalism and your user account might face suspension. RandomPoopedBoi (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:៥៩ ថ្ងៃពុធ ទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Don’t offer to translate these

[កែប្រែ]

0967934370 202.57.209.55 ម៉ោង១៨:៣១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ (UTC)[ឆ្លើយតប]