ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រចិន/doc

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បម្រើបម្រាស់[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូនេះត្រូវបានរចនាឡើង ដូច្នេះហើយវាអាចត្រូវបានប្រើទាំងពីរនៅក្នុងអត្ថបទនានាដែលយកតាមកំណត់សម្គាល់កាលបរិច្ឆេទ BC/AD និងអ្វីទាំងនោះដែលត្រូវគ្នានឹងកំណត់សម្គាល់កាលបរិច្ឆេទ ម.គ./គ.ស. ដោយគ្មានការធ្វើឱ្យអត្ថបទមួយចំនួនមានរចនាបទប្រែប្រួលឡើយ។

វានឹងបង្ហាញកំណត់សម្គាល់ ម.គ./គ.ស. លុះត្រាតែទំព័រគំរូនេះផ្ដល់បរាមាត្រ ម.គ. នូវតម្លៃមួយ។ ជាឧទាហរណ៍ {{ប្រវត្តិសាស្ត្រចិន}} នឹងផ្ដល់កំណត់សម្គាល់ ម.គ./គ.ស. {{ប្រវត្តិសាស្ត្រចិន|BC=1}} នឹងផ្ដល់កំណត់សម្គាល់​ BC/AD ។

វាអាចត្រូវគេកែប្រែរៀបរៀងជាធម្មតា ប៉ុន្តែជាមួយការលើកលែងជាបន្តបន្ទាប់:

  • ជំនួសឱ្យការសរសេរ ម.គ. រឺ BC សូមសរសេរ {{#if: {{{ម.គ.|}}}|BC|ម.គ.}}
  • ជំនួសឱ្យការសរសេរ គ.ស. រឺ AD សូមសរសេរ {{#if: {{{ម.គ.|}}}|AD|គ.ស.}}

អនុគមនភាពត្រូវគេតម្រូវដោយតម្រូវការវិគីភីឌា:ហត្ថកម្មនៃរចនាបថដែល BC-AD និង ម.គ.-គ.ស. មិនលេចឡើងទាំងពីរនៅក្នុងអត្ថបទដដែល។

បរាមាត្រនានា
state - autocollapse, uncollapsed, collapsed: លក្ខណៈនៃការពង្រីកប្រអប់ ដែលជាកន្លែងដែល "autocollapse" បានលាក់ នាវៈប្រអប់(navbox) នានាបានត្រួតគ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]