ប្រាសាទកំពែងធំ

ពីវិគីភីឌា

ប្រាសាទកំពែងធំ

ប្រាសាទកំពែងធំ
Prasat Sa Kamphaeng Yai-004.jpg
ឈ្មោះ:
ប្រាសាទកំពែងធំ
អ្នកកសាង: ព្រះបាទឧទ័យាទិត្យទី២
កាលបរិច្ឆេទកសាង:
  • ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី១០
  • សតវត្សទី១៣
ឧទ្ទិសថ្វាយ: ព្រះឥសូរ ព្រះវិស្ណុ
ស្ថាបត្យកម្ម:
ទីតាំង:
ប្រាសាទកំពែងធំ is located in Thailand
ប្រាសាទកំពែងធំ
ប្លង់នៃប្រាសាទកំពែងធំ

ប្រាសាទកំពែងធំ ជាប្រាសាទរបស់ខ្មែរ ដែលស្ថិតនៅ ខេត្តសិរីសាកេត ត្រូវបាន សៀម ផ្ដូរឈ្មោះទៅជាប្រាសាទកំផែងយៃ។
ពាក្យខ្មែរ ប្រាសាទ ពាក្យថៃ វត្ត
ពាក្យខ្មែរ កំពែង ពាក្យថៃ កំផែង
ពាក្យខ្មែរ ធំ ពាក្យថៃ យៃ
សរុបមក ពាក្យខ្មែរ ប្រាសាទកំពែងធំ តែពាក្យថៃ វត្តកំផែងយៃ។
ឧទាហរណ៍ វត្តអារុណ នៅទីក្រុងបាងកក។

មើលផងដែរ[កែប្រែ]