ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "តាកស៊ីន"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
{{Infobox royalty|name = តាកស៊ីន<br>ตากสิน
|title =King of Thonburi
|image = Monument of King Taksin in Wat Kungtapao.jpg
|caption = Statue of Taksin the Great at Hat-Sung Palace ([[Wat Khung Taphao]]), [[Uttaradit Province]], [[Thailand]].
|succession = [[Monarchy of Thailand|King of Thonburi]]
|reign = 28 December 1767 – 6 April 1782
|coronation = 28 December 1767
|predecessor = [[Ekkathat]] (prior to fall of Ayutthaya)
|successor = [[Rama I|Buddha Yodfa Chulaloke]]<br> <small>(Rama I)</small>
| regent = [[Inthraphithak]]
| reg-type = [[Front Palace|Vice King]]
|birth_date = {{birth date|df=yes|1734|3|22}}
|birth_place = Ayutthaya, [[Ayutthaya Kingdom]]
|death_date = {{death date and age|df=yes|1782|4|7|1734|4|6}}
|death_place = [[Phra Racha Wang Derm]], [[Thonburi|Thon Buri]], [[Thonburi Kingdom]]
|spouse = Princess [[Batboricha]]
|issue = 30 sons and daughters<ref name="ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ 490"/>
|house = [[List of monarchs of Thailand#Thonburi dynasty|Thonburi dynasty]]
|father = [[Yong Saetae]] (Zheng Yong)<ref name="Lintner, p. 112">Lintner, p. 112</ref>
|mother = Nok-lang (later Princess [[Phithak Thephamat]])
|religion = [[Buddhism]]
|monarch =
|image_size = 200
|date of burial =
|place of burial =
}}
[[File:KingTaksinfromItalymuseum.JPG|thumb|right|200px|តាកស៊ីន]]
'''តាកស៊ីន''' ({{lang-th|สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช}} ១៧ ខែមេសា ១៧៣៤ - ៧ ខែមេសា ១៧៨២) រឺ '''ភ្យា​តាក''' គឺជាក្សត្រទី១របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ធនបុរី​ពីគ.ស. ១៧៦៧ ដល់ គ.ស. ១៧៨២។
 
== តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ ==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ