អ្នកប្រើប្រាស់:វ័ណថារិទ្ធ/ប្រអប់ខ្សាច់/New profile

ពីវិគីភីឌា


អ៊ុំ វ័ណថារិទ្ធ (OUM, Vantharith)
Volunteer contributor, local sysop, bureaucrat, Wikimedia Cambodia (WMKH - planning)
"Curiosity is just the beginning, not the ending of wisdom." - Khmer Proverb.

អំពីខ្ញំុ

Vantharith....fsdsgasdgseflewrjeoiwtueowpfjklasgj

  • Affiliation/ Projects I'm IN : Wikimedia Cambodia, Creative Commons, OpenStreetMaps, Internet Society Cambodia (ISOC-Cambodia)
  • Activities : Social Entrepreneurship, Advocacy for Open Access, OpenGov, Open Data, Creative Commons...
  • Education : Master of Development Policy (with focus on Trade & Industrial Policy) from KDI School of Public Policy and Management, South Korea.

អំពីការងាររបស់ខ្ញំុ

  • I have worked as.............
  • Now I'm involved in ................


ទំនាក់ទំនងមកខ្ញំុ

  • Email: vantharith.oum@gmail.com
Wikipedia:Babel
អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាអ្នកអភិបាល នៅក្នុងវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ (បញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់)
អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ is a bureaucrat on the Khmer Wikipedia(បញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់)
អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាសមាជិកនៃក្រុមការងារ វិគីគម្រោង ប្រវត្តិសាស្ត្រ
Wikiproject_Buddhism អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាសមាជិកនៃក្រុមការងារ វិគីគម្រោង ព្រះពុទ្ធសាសនា
អ្នកប្រើប្រាស់នេះ ជាសមាជិកនៃ
វិគីគម្រោង ជីវប្រវត្តិ
This user is a member of
WikiProject Userboxes.
This user is a member of WikiProject Education.
អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាសមាជិកនៃក្រុមការងារវិគីគម្រោង ទំព័រគំរូ
km អ្នកប្រើប្រាស់នេះជាជនជាតិ ខ្មែរ
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
ko-2 이 사용자는 한국어어느 정도 말할 수 있습니다.
ja-1 この利用者は初級日本語ができます。
ស្វែងរកភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់
This user is a member of WikiProject Computing.
This user tries to do the right thing. If they make a mistake, please let them know.


វិគីភីឌាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមូលនិធិវិគីមេឌា ជាអង្គការមិនរក​ប្រាក់កម្រៃ ដែលអង្គការនេះមានគម្រោងផ្សេងៗជាច្រើន។
  • ខាងក្រោមនេះគឺជាគម្រោងវិគីជាភាសាខ្មែរ៖
វិគីភីឌា
វិគីភីឌា
វិគីភីឌា
សព្វវចនាធិប្បាយសេរីវិគីភីឌា
​វិគីនានុក្រម
វចនានុក្រម​ និងកម្រង​វេវចនសព្ទសេរី-ឥតគិតថ្លៃ
វិគីសៀវភៅ
សៀវភៅឯកសារ​ឥតគិតថ្លៃ
វិគីប្រភព
បណ្ណាល័យឯកសារឥតគិតថ្លៃ
  • គម្រោងវិគីដទៃទៀត៖
វិគីសាកលវិទ្យាល័យ
សកម្មភាពនិងឯកសារអប់រំឥតគិតថ្លៃ
វិគីព័ត៌មាន
វិគីព័ត៌មាន
វិគីព័ត៌មាន
ព័ត៌មានឥតគិតថ្លៃ
វិគីពាក្យពេចន៍
ប្រជុំ​ពាក្យពេចន៍​របស់មនុស្ស​ល្បីៗ
វិគីមេឌា Commons
វិគីមេឌា Commons
វិគីមេឌា Commons
កន្លែងផ្ទុករូបភាព ជីវចលនិងវីដេអូសេរី
វិគីជីវសាស្ត្រ
ថតឯកសារពីជីវសាស្ត្រ
មេតាវិគី
សម្របសម្រួលក្នុង​គម្រោងវិគីមេឌា