ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:រាជវង្សកៅណ្ឌិន្យ

ពីវិគីភីឌា

រាជវង្សកៅណ្ឌិន្យជាក្រសែរាជវង្សរបស់បឋមក្សត្រនៅវ្យាធបុរ ព្រះបាទកៅណ្ឌិន្យ និង ព្រះនាងសោមា