ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:រាជវង្សកៅណ្ឌិន្យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រាជវង្សកៅណ្ឌិន្យជាក្រសែរាជវង្សរបស់បឋមក្សត្រនៅវ្យាធបុរ ព្រះបាទកៅណ្ឌិន្យ និង ព្រះនាងសោមា

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "រាជវង្សកៅណ្ឌិន្យ"

ទំព័រចំនួន២៧ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ២៧ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។