ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:រាជវង្សទេវង្សអស្ចារ្យ

ពីវិគីភីឌា

រាជវង្សមួយក្នុងរឿងនិទានផ្ដើមចេញពី ក្សត្រព្រះនាម ទេវង្សអស្ចារ្យ។ ត្រូវជារាជវង្សទី២ បន្ទាប់ពីរាជវង្សព្រះថោង ដែលជាបឋមវង្ស។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "រាជវង្សទេវង្សអស្ចារ្យ"

ទំព័រចំនួន៣៥ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៣៥ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។