ព្រះម៉ែម៉ាណាសា

ពីវិគីភីឌា
ព្រះនាងម៉ាណាសាទេវី
ព្រះនាងមាណាសាទេវី
ព្រះនាងមនសាទេវី
Manasa Devi.jpg
ព្រះនាងមាណាសាទេវី សិល្បៈឥណ្ឌា.
ព្រះនាងមាណាសាទេវី សិល្បៈឥណ្ឌា.

ព្រះម៉ែម៉ាណាសាព្រះនាងមនសាទេវីព្រះនាងម៉ូណាសា (អង់គ្លេស: Manasa devi ) ឬ ព្រះនាងម័ណសាទេវីព្រះម៉ែមះណាតទេវីគឺ៖ព្រះមហាក្សត្រិយានីម្ចាស់ក្សត្រីចក្រវរ្តិនីនាគនៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ នាគសាសនា [១][២][៣] ជាព្រះម៉ែនាគ ព្រះនៃពស់. [៤]គឺ៖ព្រះនាងឆាងគុលីពោធិសត្វនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន[៥][៦][៧][៨]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

កំណត់[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]