ព្រះម៉ែបវ៌តី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
​ ព្រះនាងឱមាភគវតី
ព្រះម៉ែបវ៌តី
Uma, Cambodia, 900s AD, sandstone - Arthur M. Sackler Gallery - DSC05232.jpg
​ ព្រះនាងឱមាភគវតី រឺ ព្រះម៉ែបវ៌តី សិល្បៈខ្មែរ សារមន្ទីរ សហរដ្ឋអាមេរិក.
ព្រះសិវៈ ព្រះនាងឱមាភគវតី មាន​បុត្រ​ពីរ​អង្គ​គឺ​៖ ព្រះវិយនេស (គណេស) និង​ ព្រះ​កត្រិកេយ (ស្កន្ទ​កុមារ)​ សិល្បៈឥណ្ឌា។.

ព្រះនាងឱមាភគវតី (អង់គ្លេស: Uma) ឬ ព្រះម៉ែបវ៌តី (អង់គ្លេស: parvati ) ឬព្រះម៉ែអុម៉ាថេវីព្រះម៉ែផារ៉ាវ៉ាទីទេវីព្រះនាងឱមាភោគវតីព្រះម៉ែគោរី តេបធីតានៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ ។ ព្រះមហេសីភរិយាទី ១ នៃព្រះសិវៈ ។ ព្រះនាងគឺព្រះសក្តិនៃព្រះឥសូរ .,មាន​បុត្រ​ពីរ​អង្គ​គឺ​៖ ព្រះវិយនេស (គណេស) និង​ ព្រះ​កត្រិកេយ (ស្កន្ទ​កុមារ)​ ។. មាន​សត្វតោ , ខ្លា និង គោ​ឧសភៈ​ឈ្មោះ​នន្ទិយៈ ជា​ពាហនៈ .,ស្ថិតនៅ​ក្នុង​វិមាន​លើ​ភ្នំកៃលាស​។[១][២][៣]


អវតារព្រះម៉ែអុម៉ាថេវី[កែប្រែ]

ព្រះម៉ែលក្ម្សី សិល្បៈឥណ្ឌូនេស៊ី.

មានអវតារព្រះម៉ែអុម៉ាថេវី គឺ៖


ឯកសារយោង[កែប្រែ]

កំណត់[កែប្រែ]

  1. Stella Kramrisch (1975), The Indian Great Goddess, History of Religions, Vol. 14, No. 4, pp. 261
  2. Hariani Santiko, The Goddess Durgā (warrior form of Parvati)in the East-Javanese Period, Asian Folklore Studies, Vol. 56, No. 2 (1997), pp. 209–226
  3. Ananda Coomaraswamy, Saiva Sculptures, Museum of Fine Arts Bulletin, Vol. 20, No. 118 (Apr., 1922), pp 15–24

មើលផងដែរ[កែប្រែ]