រូម៉ានី

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី រ៉ូម៉ានី)
Jump to navigation Jump to search
ទង់​ជាតិរូម៉ានី
ផែនទីរូម៉ានី

រូម៉ានី (ភាសារូម៉ានី:România) គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង ខាងកើត អឺរ៉ុប។ រដ្ឋធានីរូម៉ានីគឺBucurești