វិថីនៅប្រទេសកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
វិថីនៅប្រទេសកម្ពុជា
លេខវិថី ឈ្មោះវិថី ចំណុច ប្រវែង បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ
អក្សរខ្មែរ អក្សរឡាតាំង ចាប់ពី ឆ្លងកាត់ ទៅដល់
St.80 វិថីនគររាជ Nokor Reach គីឡូម៉ែត្រ
St. 86 វិថីមាត់ជ្រូក Moat Chrouk គីឡូម៉ែត្រ
St.114 វិថីក្រមួនស Kramuon Sar មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស មហាវិថីព្រះនរោត្តម (ខាងជើង មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង) គីឡូម៉ែត្រ
St. 65 វិថីកោះត្រល់ Koh Tral St. គីឡូម៉ែត្រ
St. 126 វិថីព្រៃនគរ Prey Nokor គីឡូម៉ែត្រ
St.88 វិថីផ្សារដែក Phsar Dek គីឡូម៉ែត្រ
St. 63 វិថីត្រសក់ផ្អែម Preah Trasak Paem គីឡូម៉ែត្រ
St. 51 វិថីប៉ាស្ទ័រ Rue Pasteur វិថីក្រមួនស គីឡូម៉ែត្រ
St. វិថីសម្ដេច ប៉ាន វិថីព្រះអង្គយុគន្ធរ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស គីឡូម៉ែត្រ
St. វិថីខេមរភូមិន្ទ Khemarak Phoumin Ave តិរវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ វិថីព្រះយុគន្ធរ ចន្ទរាជា(St.15) ST.49 វិថីប៉ាស្ទ័រ (St.51) វិថីកាល់ម៉ែត្រ ១.២គីឡូម៉ែត្រ
St. វិថី គីឡូម៉ែត្រ
St. វិថី គីឡូម៉ែត្រ
St. វិថី គីឡូម៉ែត្រ
St. វិថី គីឡូម៉ែត្រ
St.222 វិថីសម្ដេចព្រះរាជ ទៀង Samdach Sangkreach Tieng មហាវិថីព្រះនរោត្តម មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ៧៥០ម៉ែត្រ
St.466 វិថី ឧកញ៉ា ញឹក ជូឡុង Oknha Nhek Tioulong គីឡូម៉ែត្រ
St.105 វិថី ឧកញ៉ា នូកន Oknha Nou Kan មហាវិថីព្រះសីហនុ បឹងត្របែក គីឡូម៉ែត្រ
St. 107 វិថី សុក​ហុក Sok Hok មហាវិថីព្រះសីហនុ មហាវិថីហ្សាដឺហ្គោល គីឡូម៉ែត្រ
St. វិថី គីឡូម៉ែត្រ
St. វិថីអាចារ្យស្វា គីឡូម៉ែត្រ

ខេត្តសៀមរាម[កែប្រែ]