​​ ព្រះម៉ែទេវសេណា

ពីវិគីភីឌា
​​​ ព្រះ​ម៉ែទេវសេណា
(ព្រះជាយាព្រះស្កន្ទ)
សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា
ព្រហ្មញ្ញ សាសនា
ព្រះស្វាមី ព្រះស្កន្ទ
យាន្តជំនិះ ក្ងោក
សត្វដំរី
ឯកសារ:Indra giving Devasena to Skandha.jpg
ព្រះម៉ែទេវសេណា - ព្រះឥន្ទ - ព្រះស្កន្ទ សិល្បៈឥណ្ឌា.

​​ ព្រះម៉ែទេវសេណា (អង់គ្លេស: goddess Devasena ភាសាសំស្ក្រឹត: देवसेना देवी ទមិឡ: தெய்வானை) គឺ ទេពធីតានៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា , ព្រះនាង គឺ ទេពធីតា ទេពជាយារបស់ព្រះស្កន្ទ.។ ៚ [១]

ព័ត៌មានលម្អិត[កែប្រែ]

កំណត់[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]