ឃុំកែវផុស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកែវផុស (អង់គ្លេសKaev Phos) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ មានរដ្ឋបាលភូមិចំណុះ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៨០៣០៤០១ ភូមិកែវផុស Kaev Phos
១៨០៣០៤០២ ភូមិឫទ្ធី១ Rithy 1
១៨០៣០៤០៣ ភូមិឫទ្ធី២ Rithy 2
  • យោងតាម អនុក្រឹត្យ ១៨១ ថ្ងៃទី ០៩ សីហា ២០១១ និង ប្រកាសលេខ ១៨៧១ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។