ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វជិរាវុធ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
{{Infobox royalty|monarch
|name = រជិរាវុជ<br>วชิราวุธ<br>Vajiravudh
|title =ព្រះរាមាទី ៦
|succession = [[ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ|ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រសៀម]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ