ស្រុកកញ្ជ្រៀច

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកកញ្ជ្រៀច (អង់គ្លេសKanhchriech District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រៃវែង ដែលមានរដ្ឋបាល ៨ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកកញ្ជ្រៀច
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស
១៤០៤០១ ឃុំចុងអំពិល Chong Ampil Commune
១៤០៤០២ ឃុំកញ្ជ្រៀច Kanhchriech Commune
១៤០៤០៣ ឃុំក្ដឿងរាយ Kdoeang Reay Commune
១៤០៤០៤ ឃុំគោកគង់កើត Kouk Kong Kaeut Commune
១៤០៤០៥ ឃុំគោកគង់លិច Kouk Kong Lech Commune
១៤០៤០៦ ឃុំព្រាល Preal Commune
១៤០៤០៧ ឃុំថ្មពូន Thma Pun Commune
១៤០៤០៨ ឃុំត្នោត Tnaot Commune

តំណភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

អត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]