ឃុំអន្លង់រុន

ពីវិគីភីឌា

ឃុំអន្លង់រុនជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុក​ថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង។ ឃុំអន្លង់រុននេះមាន ៥ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
០២០២០៥០១ ចារ Char
០២០២០៥០២ ស្លាស្លាក់ Sla Slak
០២០២០៥០៣ ចបកាប់ Chab Kab
០២០២០៥០៤ សូភី Souphi
០២០២០៥០៥ គ្រួស Kruos

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ប្រភពឯកសារ[កែប្រែ]

  1. វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ http://www.stats.nis.gov.kh/areaname/vill_pro02.htm[តំណភ្ជាប់ខូច]