ឃុំដូង(ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំដូង(ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក) (អង់គ្លេស: Doung Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក ខេត្តកំពង់ធំ មាន ៨ភូមិ÷

ឃុំដូង(ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៦០៤០១០១ ភូមិដូង Doung Village
០៦០៤០១០២ ភូមិគគរ Kokor Village
០៦០៤០១០៣ ភូមិគ្រួរ Kruor Village
០៦០៤០១០៤ ភូមិតាមុំ Ta Mom Village
០៦០៤០១០៥ ភូមិក្របៅ Krabau Village
០៦០៤០១០៦ ភូមិគ្រួស Kruos Village
០៦០៤០១០៧ ភូមិដងផ្ដៀក Dang Phdiek Village
០៦០៤០១០៨ ភូមិដងតាឯក Dang Ta Aek Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំដូង(ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក)

ឃុំដូង(ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)


អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]