ស្នំឯក ស៊ីនីនាថ ពិលាសកល្យាណី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ចៅឃុនព្រះ ស៊ីនីនាថ ពិលាសកល្យាណី
អ្នកម្នាង សៃនីណាត វង្សវិជ្ជរ៉ាផេកឌី
នីរ៉ាម៉ុន អូនព្រំ
Sineenat Wongvajirapakdi during the royal cremation ceremony.jpg
ចៅឃុនព្រះ ស៊ីនីនាថ ពិលាសកល្យាណី អ្នកម្នាងព្រះស្នំ នៃ មហាក្សត្រថៃមហាវជិរាលង្ករណ៍

ចៅឃុនព្រះ ស៊ីនីនាថ ពិលាសកល្យាណី (អង់គ្លេសChao Khun Phra Sineenat Bilaskalayani,សៀមเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี) ឬ អ្នកម្នាង សៃនីណាត វង្សវិជ្ជរ៉ាផេកឌី (អង់គ្លេសSineenat Wongvajirapakdi,សៀមสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์) ឬ នីរ៉ាម៉ុន អូនព្រំ (អង់គ្លេសNiramon Ounprom,សៀមนิรมล อุ่นพรม) គឺ អ្នកម្នាងព្រះស្នំ នៃ មហាក្សត្រថៃ មហាវជិរាលង្ករណ៍. [១][២][៣] [៤][៥]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

កំណត់[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

មុនដោយ
ព្រះសុច្រិត្តសុតា
ព្រះស្នំ នៃព្រះបាទព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រមហាវជិរាវុធ ព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ .
ព្រះស្នំនៃព្រះមហាក្សត្រសៀម តដោយ
យកតំណែងឥឡូវនេះ.