ឃុំចំណោម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំចំណោមជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំចំណោមនេះមាន ១៧ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01020301 ប្រឡាយចារ Pralay Char
01020302 រង្វានលិច Rongvean Lech
01020303 រង្វានកើត Rongvean Kaeut
01020304 ចំណោមលិច Chamnaom Lech
01020305 ចំណោមកើត Chamnaom Kaeut
01020306 រោងគោដើម Roung Kou Daeum
01020307 រោងគោកណ្តាល Roung Kou Kandal
01020308 រោងគោចុង Roung Kou Chong
01020309 ពាមរោងគោ Peam Roung Kou
01020310 តាសល់ Ta Sal
01020311 ជួរខ្ចាស់ Chuor Khchas
01020312 បឹងត្រស់ Boeng Tras
01020313 ដងត្រាង Dang Trang
01020314 ស្រែព្រៃ Srae Prey
01020315 បុសទន្លាប់ Bos Tonloab
01020316 តាប៊ុន Ta Bun
01020317 គោកពន្លៃ Kouk Ponley

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]