ឃុំជប់វារី

ពីវិគីភីឌា

ឃុំជប់វារីជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំជប់វារីនេះមាន ១១ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01040201 ជប់ Chob
01040202 រោលជ្រូក Roul Chruk
01040203 ប្រាសាទ Prasat
01040204 ក្រសាំងថ្មី Krasang Thmei
01040205 ប្រដាក Pradak
01040206 ជ្រាប់ថ្មី Chroab Thmei
01040207 ជ្រាប់ចាស់ Chroab Chas
01040208 កក់ Kak
01040209 គោកលុន Kouk Lun
01040210 ភ្នំជញ្ជាំង Phnum Chonhcheang
01040211 ចក្រី Chakkrei

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]