ឃុំបន្ទាយនាង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំបន្ទាយនាងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំបន្ទាយនាងនេះមាន ១៩ភូមិ។

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01020101 អូរធំ Ou Thum
01020102 ភ្នំ Phnum
01020103 បន្ទាយនាង Banteay Neang
01020104 គោកព្នៅ Kouk Pnov
01020105 ត្រាង Trang
01020106 ពង្រ Pongro
01020107 គោកទន្លាប់ Kouk Tonloab
01020108 ត្របែក Trabaek
01020109 ឃីឡិ Khile
01020110 សំរោងពេន Samraong Pen
01020111 ដងរុនលិច Dang Run Lech
01020112 ដងរុនកើត Dang Run Kaeut
01020113  អូរស្ងួត Ou Snguot
01020114 ព្រៃចង្ហាលិច Prey Changha Lech
01020115 ព្រៃចង្ហាកើត Prey Changha Kaeut
01020116 អូរអណ្តូងលិច Ou Andoung Lech
01020117 អូរអណ្តូងកណ្តាល Ou Andoung Kandal
01020118 អូរអណ្តូងកើត Ou Andoung Kaeut
01020119 គោកក្តួច Kouk Kduoch

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]