ឃុំប៉ោយចារ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំប៉ោយចារជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំប៉ោយចារនេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01030201 ប៉ោយស្នួល Paoy Snuol
01030202 ប៉ោយចារ Paoy Char
01030203 ត្រពាំងថ្មត្បូង Trapeang Thma Tboung
01030204 ត្រពាំងថ្មជើង Trapeang Thma Cheung
01030205 ត្រពាំងថ្មកណ្តាល Trapeang Thma Kandal
01030206 ប៉ោយតាអុង Paoy Ta Ong
01030207 សំបួរ Sambuor
01030208 ពង្រ Pongro

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]