ឃុំណាំតៅ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំណាំតៅជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំណាំតៅនេះមាន ១៦ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01030101 រង្វាន Rongvean
01030102 ថ្មីខាងត្បូង Thmei Khang Tboung
01030103 ថ្មីខាងជើង Thmei Khang Cheung
01030104 គោកយាង Kouk Yeang
01030105 គោកចាស់ Kouk Chas
01030106 ច្រាប Chrab
01030107 កន្ទួត Kantuot
01030108 ណាំតៅ Nam Tau
01030109 ពង្រ Pongro
01030110 សំរោង Samraong
01030111 ក្នាំងតាគង់ Khnang Ta Kong
01030112 ធ្នង់ខាងត្បូង Thnong Khang Tboung
01030113 ធ្នង់ខាងជើង Thnong Khang Cheung
01030114 ស្លែង Slaeng
01030116 យាងឧត្តម Yeang Otdam
01030117 អំពិលកោង Ampel Kaong

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]