ឃុំទានកាំ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំទានកាំជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំទានកាំនេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01040701 បន្ទាត់បោះ Bantoat Baoh
01040702 ទានកាំលិច Tean Kam Lech
01040703 ទានកាំជើង Tean Kam Cheung
01040704 ទានកាំត្បូង Tean Kam Tboung
01040705 អូរ Ou
01040706 តាអ៊ុន Ta Un

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]