ឃុំប្រាសាទ (ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំប្រាសាទ (ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ)ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំប្រាសាទ (ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ)នេះមាន ១៤ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01040401 ចារ Char
01040402 បត់ត្រង់ Bat Trang
01040403 សំពៅលូន Sampov Lun
01040404 ផ្លូវលាវ Phlov Leav
01040405 តាអំ Ta Am
01040406 អំពិល Ampil
01040407 កណ្តាល Kandal
01040408 ថ្មី Thmei
01040409 ឪម៉ាល់ Ovmal
01040410 ទម្លាប់ Tumloab
01040411 កៀនបន្ទាយ Kien Banteay
01040412 ប្រាសាទ Prasat
01040413 អន្លង់សា Anlong Sa
01040414 កំព្រាម Kampream

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]