ឃុំនិមិត្ត

ពីវិគីភីឌា

ឃុំនិមិត្តជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអូរជ្រៅ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំនិមិត្តនេះមាន ១៥ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01050401 និមិត្ត១ Nimit Muoy
01050402 និមិត្ត២ Nimit Pir
01050403 និមិត្ត៣ Nimit Bei
01050404 និមិត្ត៤ Nimit Buon
01050405 អូរជ្រៅ Ou Chrov
01050406 ដុងអារញ្ញ Dong Aranh
01050407 សូរិយា Souriya
01050408 និមិត្តថ្មី Nimit Thmei
01050410 ថ្មសិន Thma Sen
01050411 អន្លង់ស្វាយ Anlong Svay
01050412 កូនដំរី Koun Damrei
01050413 កូបធំ Koub Thum
01050414 រស្មីសាមគ្គី Reaksmei Sameakki
01050415 រស្មីសេរីភាព Reaksmei Serei Pheap
01050416 សុខសាន្ត Sokhsan

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]