ឃុំបឹង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំបឹង (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំបឹង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

Boundary

 East	ឃុំ បល្ល័ង ឃុំ ឈូកខ្សាច់ ស្រុកបារាយណ៍
 West	ឃុំ បារាយណ៍ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ
 South	ឃុំ បារាយណ៍ ឃុំ ឈូកខ្សាច់ ស្រុកបារាយណ៍
 North	ឃុំ ចុងដូង ឃុំ បល្ល័ង្គ ស្រុកបារាយណ៍

List of village Code Khmer English Reference Note 1 06010401 បឹងខាងជើង Boeng​ Khang Cheung លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក កែឈ្មោះពីបឹងជើងទៅ បឹងខាងជើង 2 06010402 បឹងកណ្ដាល Boeng Kandal លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06010403 បឹងខាងត្បូង Boeng​ Khang Tboung លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក កែឈ្មោះពីបឹងត្បូងទៅ បឹងខាងត្បូង 4 06010404 ដូនប៉ែន Doun Paen លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06010405 ត្រពាំងឈូក Trapeang Chhuk លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំបឹង

ឃុំបឹង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]