ហុកកៃដូ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី តំបន់ហុកកៃដូ)
Jump to navigation Jump to search

តំបន់ហុកកៃដូគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]