ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិក

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឈ្មោះ​ប្រទេស និង​រដ្ឋធានី​នៅ​ទ្វីបអាហ្វ្រិក

 • កាបវែរត៍ - ប្រៃយ៉ា
 • កាមេរូន - យ៉ាអ៊ុនដេ
 • ឆាដ - ដ្យាមេណា
 • តូហ្គោ - ឡូមេ
 • ទុយនេស៊ី - ទុយនីស
 • នីហ្សេ - នីញ៉ាម៉ៃ
 • នីហ្សេរីយ៉ា - អាប៊ុយហ្សា
 • បេណាំង - ព័រតូណូវូ
 • ម៉ារ៉ុក - រ៉ាបាត
 • ម៉ាលី - ប៉ាម៉ាកូ
 • ម៉ូរីតានី - នូអាក់សុត
 • លីបេរីយ៉ា - ម៉ុងរ៉ូរីយ៉ា
 • លីប៊ី - ទ្រីប៉ូលី
 • សេណេហ្គាល - ដាកា
 • ស៊ីរ៉ាឡេអូន - ហ្វីថោង
 • ហ្គាណា - អាក់ត្រា
 • ហ្គីណេ - កូណាគ្រី
 • ហ្គីណេប៊ីសៅ - ប៊ីសៅ
 • ហ្គីណេអេក្វាទ័រ - ម៉ាឡាបូ
 • ហ្គាំប៊ី - បាន់ហ្សុល
 • អាលហ្សេរី - អាល់ហ្ស៊ែរ
 • អេហ្សីប - ឡឺគែរ