ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិក

ពីវិគីភីឌា

អត្ថបទនេះគឺជាបញ្ជីរដ្ឋអធិបតេយ្យ និងរដ្ឋអនិស្សរភាពនៅទ្វីបអាហ្រ្វិករដ្ឋអធិបតេយ្យចំនួន ៥៦ (៥៤ ជារដ្ឋសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ) គឺមានវត្តមាននៅលើទ្វីបអាហ្រ្វិកសព្វថ្ងៃ — បូករួមទាំងរដ្ឋអនិស្សរភាពចំនួនពីរ ទឹកដីបរទេសនៅលើទ្វីប និងអនុជាតិតំបន់ចំនួនប្រាំបួនរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យបរទេស។

ម៉ាល់តា និងទឹកដីមួយចំនួនទៀតរបស់បារាំង អ៊ីតាលី ព័រទុយកាល់ និងអេស្ប៉ាញគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លាកទ្វីបអាហ្រ្វិកដោយតំបន់ខ្លះមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅជិតទ្វីបអាហ្រ្វិកច្រើនជាងអឺរ៉ុបទៅទៀតប៉ុន្តែយោងតាមសន្និបាត អ.ស.ប តំបន់ទាំងនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អឺរ៉ុបនិងស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប។ ប្រទេសអេស៊ីបគឺជាប្រទេសនៅតំបន់អាហ្រ្វិកទោះបីជាទឹកដីមួយផ្នែកដែលមានឈ្មោះថាឧបទ្វីបស៊ីណៃស្ថិតក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្តី។

រដ្ឋអធិបតេយ្យ[កែប្រែ]

រដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ[កែប្រែ]

រដ្ឋប្រទេសអាហ្រ្វិកចំនួនសរុប ៥៤ នៅក្នុងបញ្ជីខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធតែជារដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ[១] ហើយនិងសហភាពអាហ្វ្រិក[២][៣][៤][៥]

ទង់ជាតិ ផែនទី នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាខ្មែរ
[៦][៧][៨]
នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាក្នុងស្រុក[៦][៧] ធានី
[៨][៩][១០]
ចំនួនប្រជាជន[១១][១២] ក្រឡាផ្ទៃ
[១៣]
កាណា

សាធារណរដ្ឋកាណា
ភាសាអង់គ្លេស៖ Ghana—Republic of Ghana អាក្រា

អង់គ្លេស៖ Accra
២៩,៧៦៧,១០២ ២៣៨,៥៣៤ គីឡូម៉ែត្រារ៉េ
កាបុង

សាធារណរដ្ឋកាបុង
ភាសាបារាំងGabon—République gabonaise លីប្រេវីល

បារាំងLibreville
២,១១៩,២៧៥ ២៦៧,៦៦៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
កាប់វែរ

សាធារណរដ្ឋកាប់វែរ
ភាសាព័រទុយហ្គាល់Cabo Verde—República de Cabo Verde ប្រាយ៉ា

ព័រទុយកាល់Praia
៥៤៣,៧៦៧ ៤,០៣៣ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
កាមេរូន

សាធារណរដ្ឋកាមេរូន
ភាសាអង់គ្លេស៖ Cameroon—Republic of Cameroon

ភាសាបារាំងCameroun—République du Cameroun
យ៉ាអ៊ូនដេ

អង់គ្លេស៖ Yaoundé

បារាំងYaoundé
២៥,២១៦,២៦៧ ៤៧៥,៤៤២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ (បូករួមទាំងផ្នែកកាមេរូនខាងត្បូងដោយបានអះអាងដោយអង្គការប្រជាជនកាមេរូនខាងត្បូងថាជាសាធារណរដ្ឋអាំប៉ាសូនី។)
សាធារណរដ្ឋកុងគោ ភាសាបារាំងRépublique du Congo ប្រាសាវីល

បារាំងBrazzaville
៥,២៤៤,៣៥៩ ៣៤២,០០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតយ្យកុងគោ ភាសាបារាំងRépublique démocratique du Congo គីនស្យាសា

បារាំងKinshasa
៨៤,០៦៨,០៩១ ២,៣៤៤,៨៥៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
កូតឌីវ័រ

សាធារណរដ្ឋកូតឌីវ័រ
ភាសាបារាំងCôte d'Ivoire—République de Côte d'Ivoire យ៉ាមូស៊ូក្រូ

បារាំងYamoussoukro
២៥,០៦៩,២៣០ ៣២២,៤៦០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
កូម័រ

សហភាពកូម័រ
ភាសាអារ៉ាប់៖ جزرالقمر
جمهورية القمرالمتحدة
(Juzur al Qamar—Jumhūriyyat al Qamar al Muttaḥidah)

ភាសាកូម័រKomori—Udzima wa

Komori

ភាសាបារាំងComores—Union des Comores

ម៉ូរ៉ូនី

អារ៉ាប់៖ موروني (Mūrūnī)

បារាំងMoroni
៨៣២,៣២២ ២,២៣៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
កេនយ៉ា

សាធារណរដ្ឋកេនយ៉ា
ភាសាអង់គ្លេស៖ Kenya—Republic of Kenya

ភាសាស្វាហ៊ីលីKenya—Jamhuri ya Kenya
នែរ៉ូប៊ី

អង់គ្លេស៖ Nairobi

ស្វាហ៊ីលីNairobi
៥១,៣៩២,៥៦៥ ៥៨០,៣៦៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
កំប៊ី

សាធារណរដ្ឋកំប៊ី
ភាសាអង់គ្លេស៖ The Gambia—Republic of the Gambia បង់ស៊ូល

អង់គ្លេស៖ Banjul
២,២៨០,០៩៤ ១០,៣៨០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
គីនេ

សាធារណរដ្ឋគីនេ
ភាសាបារាំងGuinée—République de Guinée កូណាគ្រី

បារាំងConakry
១២,៤១៤,២៩៣ ២៤៥,៨៥៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
គីនេ-ប៊ីសាវ

សាធារណរដ្ឋគីនេ-ប៊ីសាវ
ភាសាព័រទុយហ្គាល់Guiné-Bissau—República da Guiné-Bissau ប៊ីសាវ

ព័រទុយកាល់Bissau
១,៨៧៤,៣០៣ ៣៦,១២៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
គីនេអេក្វាទ័រ

សាធារណរដ្ឋគីនេ-អេក្វាទ័រ
ភាសាបារាំងGuinée équatoriale—République de Guinée équatoriale

ភាសាព័រទុយហ្គាល់Guiné Equatorial—República da Guiné Equatorial

ភាសាអេស្ប៉ាញGuinea Ecuatorial—República de Guinea Ecuatorial
ម៉ាឡាបូ

បារាំងMalabo

ព័រទុយកាល់Malabo

អេស្ប៉ាញMalabo
១,៣០៨,៩៧៥ ២៨,០៥១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ឆាដ

សាធារណរដ្ឋឆាដ
ភាសាអារ៉ាប់៖ جمهورية تشاد — تشاد
(Tshād—Jumhūriyyat Tshād)

បារាំងTchad—République du Tchad
អ៊ិនចាមេណា

អារ៉ាប់៖ نجامينا (Nijāmīnā)

បារាំងNdjamena
១៥,៤៧៧,៧២៩ ១,២៨៤,០០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ជីប៊ូទី

សាធារណរដ្ឋជីប៊ូទី
អារ៉ាប់៖ جيبوتي — جمهورية جيبوتي
(Jibūti—Jumhūrīyat Jibūti)

ភាសាបារាំងDjibouti—République de Djibouti
ទីក្រុងជីប៊ូទី

អារ៉ាប់៖ مدينة جيبوتي (Jibūti Madīna)

បារាំងVille de Djibouti
៩៥៨,៩២៣ ២៣,២០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ណាមីប៊ី

សាធារណរដ្ឋណាមីប៊ី
ភាសាអង់គ្លេស៖ Namibia—Republic of Namibia វីនដុក

អង់គ្លេស៖ Windhoek
២,៤៤៨,៣០១ ៨២៥,៤១៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
តង់សានី

សហសាធារណរដ្ឋតង់សានី
ភាសាអង់គ្លេស៖ Tanzania—United Republic of Tanzania

ភាសាស្វាហ៊ីលីTanzania—Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
ដូដូម៉ា (ផ្លូវការ)
ដាអេសសាឡាម (រដ្ឋាភិបាល)

អង់គ្លេស៖ Dodoma

ស្វាហ៊ីលីDodoma
៥៦,៣១៣,៤៣៨ ៩៤៥,២០៣ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
តូគោ

សាធារណរដ្ឋតូគោ
ភាសាបារាំងTogo—République Togolaise ឡូមេ

បារាំងLomé
៧,៨៨៩,០៩៣ ៥៦,៧៨៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ទុយនីស៊ី

សាធារណរដ្ឋទុយនេស៊ី
ភាសាអារ៉ាប់៖ تونس — الجمهورية التونسية
(Tūnis—Al Jumhūriyyah at Tūnisīyyah)
ទុយនីស

អារ៉ាប់៖ تونس (Tūnis)</
១១,៥៦៥,២០១ ១៦៣,៦១០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
នីហ្សេ

សាធារណរដ្ឋនីហ្សេ
ភាសាបារាំងNiger—République du Niger នីយ៉ាមេ

បារាំងNiamey
២២,៤៤២,៨៣១ ១,២៦៧,០០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
នីហ្សេរីយ៉ា

សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធនីហ្សេរីយ៉ា
ភាសាអង់គ្លេស៖ Nigeria—Federal Republic of Nigeria អាប៊ូសា

អង់គ្លេស៖ Abuja
១៩៥,៨៧៤,៦៨៥ ៩២៣,៧៦៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ប៊ូរុនឌី

សាធារណរដ្ឋប៊ូរុនឌី
ភាសាបារាំងBurundi—République du Burundi

ភាសាគីរុនឌីBurundi—Republika y'u Burundi
គីតេកា

បារាំងGitega

គីរុនឌីGitega

១១,១៧៥,៣៧៤ ២៧,៨៣០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
បុតស្វាណា

សាធារណរដ្ឋបុតស្វាណា
ភាសាអង់គ្លេស៖ Botswana—Republic of Botswana

ភាសាស្វាណាBotswana—Lefatshe la Botswana
កាបូរ៉ូន

អង់គ្លេស៖ Gaborone

ស្វាណាGaborone
២,២៥៤,០៦៨ ៥៨១,៧២៦ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
បួគីណាហ្វាសូ សាធារណរដ្ឋបួគីណាហ្វាសូ ភាសាបារាំងBurkina Faso អ្វាកាឌូគូ

បារាំងOuagadougou
១៩,៧៥១,៤៦៦ ២៧៤,០០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
បេណាំង

សាធារណរដ្ឋបេណាំង
ភាសាបារាំងBénin—République du Bénin ព័រតូណូវ៉ូ

បារាំងPorto-Novo
១១,៤៨៥,០៤៤ ១១២,៦២២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ម៉ាដាកាស្ការ

សាធារណរដ្ឋម៉ាដាកាស្ការ
ភាសាបារាំងMadagascar—République de Madagascar

ភាសាម៉ាឡាកាស៊ីRepoblikan'i Madagasikara
អង់តាណាណារីវ៉ូ

បារាំងAntananarivo

ម៉ាឡាកាស៊ីAntananarivo
២៦,២៦២,៣១៣ ៥៨៧,០៤១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ម៉ារ៉ុក

រាជាណាចក្រម៉ារ៉ុក
ភាសាអារ៉ាប់៖ المغرب — المملكة المغربية
('Al Maḡrib—Al Mamlakah al Maḡribiyyah)

ភាសាតាម៉ាស៊ិក៖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ (
Tageldit n-Elmaġrib)
រ៉ាបាត

អារ៉ាប់៖ الرباط (ar-Ribaaṭ)

តាម៉ាស៊ិក៖ ⴰⵕⴱⴰⵟ (Aṛbaṭ)
៣៦,០២៩,០៩៣ ៤៤៦,៥៥០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ (ទឹកដីផ្លូវការ)

៧១០,៨៥០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ (បូករួមទាំងទឹកដីជម្លោះគឺសាហារ៉ាខាងលិចដែលត្រូវបានអះអាងដោយរណសិរ្សប៉ូលីសារីអូថាជារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអារ៉ាប់សារ៉ាវី)
ម៉ាលី

សាធារណរដ្ឋម៉ាលី
ភាសាបារាំងMali—République du Mali បាម៉ាកូ

បារាំងBamako
១៩,០៧៧,៧៤៩ ១,២៤០,១៩២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ម៉ាឡាវី

សាធារណរដ្ឋម៉ាឡាវី
ភាសាឆេវ៉ាMalaŵi—Dziko la Malaŵi

ភាសាអង់គ្លេស៖ Malawi—Republic of Malawi
លីឡុងវេ

ឆេវ៉ាLilongwe

អង់គ្លេស៖ Lilongwe
១៨,១៤៣,២១៧ ១១៨,៤៨៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ម៉ូរីតានី

សាធារណរដ្ឋឥស្លាមម៉ូរីតានី
ភាសាអារ៉ាប់៖ موريتانيا —
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
(Mūrītānīyyā

—Al Jumhūriyyah alʾIslāmiyyah al Mūrītānīyyah
)
នូអាកឆត

អារ៉ាប់៖ نواكشوط (Nuwākshūṭ)
៤,៤០៣,៣១៣ ១,០៣០,៧០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ម៉ូរីស

សាធារណរដ្ឋម៉ូរីស
ភាសាអង់គ្លេស៖ Mauritius—Republic of Mauritius

ភាសាបារាំងMaurice—République de Maurice
ព័រល្វីស

អង់គ្លេស៖ Port Louis

បារាំងPort-Louis
១,២៦៧,១៨៥ ២,០៤០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ម៉ូសំប៊ិក

សាធារណរដ្ឋម៉ូសំប៊ិក
ភាសាព័រទុយហ្គាល់Moçambique—República de Moçambique ម៉ាពូតូ

ព័រទុយកាល់Maputo
២៩,៤៩៦,០០៤ ៨០១,៥៩០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
រ៉្វាន់ដា

សាធារណរដ្ឋរ៉្វាន់ដា
ភាសាអង់គ្លេស៖ Rwanda—Republic of Rwanda

ភាសាបារាំងRwanda—République du Rwanda

ភាសារ៉្វាន់ដាRwanda—Repubulika y'u Rwanda
គីកាលី

អង់គ្លេស៖ Kigali

បារាំងKigali

រ៉្វាន់ដាKigali
១២,៣៧៤,៣៩៧ ២៦,៧៩៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
លីប៊ី

រដ្ឋលីប៊ី
ភាសាអារ៉ាប់៖ ليبيا (Lībīyā)

ភាសាតាម៉ាស៊ិក៖ ⵍⵉⴱⵢⴰ (Libya)
ទ្រីប៉ូលី

ភាសាអារ៉ាប់៖ طرابلس (Ṭarābulus)

តាម៉ាស៊ិក៖ ⵟⵔⴰⴱⵍⴻⵙ (Ṭrables)
៦,៦៧៨,៥៥៩ ១,៧៥៩,៥៤០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
លីបេរីយ៉ា

សាធារណរដ្ឋលីបេរីយ៉ា
ភាសាអង់គ្លេស៖ Liberia—Republic of Liberia ម៉ុងរ៉ូវីយ៉ា

អង់គ្លេស៖ Monrovia
៤,៨១៨,៩៧៣ ១១១,៣៦៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ស៊ីមបាវេ

សាធារណរដ្ឋស៊ីមបាវេ
ភាសាអង់គ្លេស៖ Zimbabwe—Republic of Zimbabwe ហារ៉ា

English: Harare
១៤,៤៣៨,៨០២ ៣៩០,៧៥៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ស៊ូដង់

សាធារណរដ្ឋស៊ូដង់
ភាសាអារ៉ាប់៖ السودان — جمهورية السودان
(As Sūdān—Jumhūriyyah as Sūdān)

ភាសាអង់គ្លេស៖ Republic of the Sudan
ខាទូម

អារ៉ាប់الخرطوم (Al Kharṭūm)
៤១,៨០១,៥៣៣ ១,៨៦១,៤៨៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ស៊ូដង់ខាងត្បូង

សាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូង
ភាសាអង់គ្លេស៖ South Sudan—Republic of South Sudan ជូបា

អង់គ្លេស៖ Juba
១០,៩៧៥,៩២៧ ៦៤៤,៣២៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
សាវតូមេនិងប្រាំងស៊ីប

សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសាវតូមេនិងប្រាំងស៊ីប
ភាសាព័រទុយហ្គាល់São Tomé e Príncipe—República Democrática de São Tomé e Príncipe សាវតូមេ

ព័រទុយកាល់São Tomé
២១១,០២៨ ៩៦៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
សូម៉ាលី

សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសូម៉ាលី
ភាសាអារ៉ាប់៖ الصومال —
جمهورية الصومال الفيدرالية
(Aṣ Ṣūmāl—Jumhūriyyah aṣ Ṣūmāl al Fīdrāliyyah)

ភាសាសូម៉ាលីJamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
ម៉ូកាឌីស៊ូ

សូម៉ាលីMuqdisho

អារ៉ាប់៖ مقديشو (Maqadīshū)
១៥,០០៨,២២៦ ៦៣៧,៦៥៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
សៀរ៉ាលេអូន

សាធារណរដ្ឋសៀរ៉ាលេអូន
ភាសាអង់គ្លេស៖ Sierra Leone—Republic of Sierra Leone ហ្វ្រីថោន

អង់គ្លេស៖ Freetown
៧,៦៥០,១៥០ ៧១,៧៤០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
សេនេកាល់

សាធារណរដ្ឋសេនេកាល់
ភាសាបារាំងSénégal—République du Sénégal ដាកា

បារាំងDakar
១៥,៨៥៤,៣២៣ ១៩៦,៧២៣ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
សេសែល

សាធារណរដ្ឋសេសែល
ភាសាអង់គ្លេស៖ Seychelles—Republic of Seychelles

ភាសាបារាំងSeychelles—République des Seychelles

ភាសាក្រេអូលសេសែលSesel— Repiblik Sesel
វីចតូរីយ៉ា

អង់គ្លេស៖ Victoria

បារាំងVictoria

ក្រេអូលសេសែលVictoria
៩៧,០៩៦ ៤៥១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
សំប៊ី

សាធារណរដ្ឋសំប៊ី
ភាសាអង់គ្លេស៖ Zambia—Republic of Zambia លូសាកា

អង់គ្លេស៖ Lusaka
១៧,៣៥១,៧០៨ ៧៥២,៦១៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ឡឺសូតូ

រាជាណាចក្រឡឺសូតូ
ភាសាអង់គ្លេស៖ Lesotho—Kingdom of Lesotho

ភាសាសូតូLesotho—Muso oa Lesotho
ម៉ាសេរូ

អង់គ្លេស៖ Maseru

សូតូMaseru
២,១០៨,៣២៨ ៣០,៣៥៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
អង់កូឡា

សាធារណរដ្ឋអង់កូឡា
ភាសាព័រទុយហ្គាល់Angola—República de Angola លូអង់ដា

ព័រទុយកាល់Luanda
៣០,៨០៩,៧៨៧ ១,២៤៦,៧០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
អ៊ូកង់ដា

សាធារណរដ្ឋអ៊ូកង់ដា
ភាសាអង់គ្លេស៖ Uganda—Republic of Uganda

ភាសាស្វាហ៊ីលីUganda—Jamhuri ya Uganda
កំប៉ាឡា

អង់គ្លេស៖ Kampala

ស្វាហ៊ីលីKampala
៤២,៧២៩,០៣៦ ២៣៦,០៤០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
អាល់ហ្សេរី

សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតអាល់ហ្សេរី
ភាសាអារ៉ាប់៖ الجزائر
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
(Al Jazāʼir — Al Jumhūriyyah al Jazāʾiriyyah ad Dimuqrāṭiyyah ash Shaʾbiyyah)
អាល់ហ្សែរ

អារ៉ាប់៖ الجزائر
(Al Jazā’ir)
៤២,២២៨,៤០៨ ២,៣៨១,៧៤០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
អាហ្វ្រិកកណ្តាល ភាសាសង់គោKödörösêse tî Bêafrîka

ភាសាបារាំងRépublique centrafricaine
បង់គី

បារាំងBangui
៤,៦៦៦,៣៦៨ ៦២២,៩៨៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
អាហ្វ្រិកខាងត្បូង

សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
ភាសាអាហ្វ្រិកានSuid-Afrika—Republiek van Suid-Afrika
ប្លូមហ្វង់តាញ (តុលាការ),
កាប់ថោន (នីតិបញ្ញត្តិ),
និងប្រេតូរីយ៉ា (នីតិប្រតិបត្តិ)
៥៧,៧៩២,៥១៨ ១,២២១,០៣៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
អេត្យូពី

សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យអេត្យូពី
ភាសាអាមហារ៉ា៖ Iትዮጵያ — የIትዮጵያ ፈደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
(Ītyōṗṗyā—Ītyōṗṗyā Fēdēralāwī Dēmōkrāsīyāwī Rīpeblīk)
អាឌីសអាបាបា

អាមហារ៉ាአዲስ አበባ (Addis Abäba)
១០៩,២២៤,៤១៤ ១,១០៤,៣០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
អេរីត្រេ

រដ្ឋអេរីត្រេ
ភាសាអារ៉ាប់៖ إرتريا — دولة إرتريا
(ʾIritriyā—Dawlat ʾIritriyā)

ភាសាអង់គ្លេស៖ Eritrea—State of Eritrea

ភាសាទីគ្រីញ៉ា៖ ኤርትራ — ሃገረ ኤርትራ
(ʾErtra—Hagere ʾErtra)
អាស្មារ៉ា

អារ៉ាប់៖ أسمرة (ʾAsmara)

ទីគ្រីញ៉ាኣስመራ
(Asmera)
៣,៤៥២,៧៨៦ ១១៧,៦០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
អេស៊ីប

សាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់អេស៊ីប
ភាសាអារ៉ាប់៖ مصر — جمهورية مصر العربية (Miṣr—Jumhūrīyat Miṣr al ʿArabiyyah) គែរ

អារ៉ាប់៖ القاهرة (al Qāhirah)
៩៨,៤២៣,៥៩៨ ១,០០១,៤៤៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
អេស្វាទីនី

រាជាណាចក្រអេស្វាទីនី
ភាសាអង់គ្លេស៖ Eswatini—Kingdom of Eswatini

ភាសាស្វាស៊ីeSwatini—Umbuso weSwatini
ឡុំបាំបា (នីតិបញ្ញត្តិ)
ម្បាបាន (នីតិប្រតិបត្តិ)

អង់គ្លេស៖ Lobamba, Mbabane

ស្វាស៊ី៖ Lobamba, ÉMbábáne
១,១៣៦,២៨១ ១៧,៣៦៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

រដ្ឋដែលមានការទទួសស្គាល់ខ្លះៗ ឬគ្មានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ[កែប្រែ]

រដ្ឋទាំងពីរខាងក្រោមនេះបានប្រកាសខ្លួនថាជារដ្ឋអធិបតេយ្យនិងមានទឹកដីគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនសូវទទួលបានការទទួលស្គាល់ឬគ្មានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋដទៃឡើយ។ រដ្ឋទាំងពីរខាងក្រោមនេះក៏មិនមែនជារដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរតែសូមសម្គាល់ថា សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអារ៉ាប់សារ៉ាវីគឺជាសមាជិកនៃសហភាពអាហ្វ្រិក

ទង់ជាតិ ផែនទី នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាខ្មែរ ស្ថានភាព នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាក្នុងស្រុក ធានី ចំនួនប្រជាជន
[១១][១២]
ក្រឡាផ្ទៃ
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអារ៉ាប់សារ៉ាវី អះអាងដោយប្រទេសម៉ារ៉ុកថាជាផ្នែកនៃខេត្តភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួន។

ទទួលស្គាល់ដោយសហភាពអាហ្រ្វិកនិងសមាជិក អសប ចំនួន ៣៩ ក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលតំណាងរបស់សាហារ៉ាខាងលិច
ភាសាអារ៉ាប់
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
(Al Jumhūrīyah al ‘Arabīyah aṣ Ṣaḥrāwīyah ad Dīmuqrāṭīyah)

ភាសាអេស្ប៉ាញRepública Árabe Saharaui Democrática
ឡាយូន

អារ៉ាប់៖ العيون (AlʿUyūn)

ភាសាអេស្ប៉ាញEl Aaiún
៥៨២,៤៧៨ ២៦៧,៤០៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
សូម៉ាលីឡង់

សាធារណរដ្ឋសូម៉ាលីឡង់[១៤][១៥]
រដ្ឋនេះមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីនោះទេ។[១៦]

មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសមាជិក អសប ណានោះឡើយ។[១៧][១៨]
ភាសាអារ៉ាប់៖ أرض الصومال
— جمهورية أرض الصومال
(Arḍ aṣ Ṣūmāl—Jumhūrīyat Arḍ aṣ Ṣūmāl)

ភាសាសូម៉ាលីJamhuuriyadda Somaliland
ហាកៃសា

អារ៉ាប់៖ هرجيسا (Harjaysā)

សូម៉ាលីHargeysa
៤,០០០,០០០ ១៧៦,១២០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

ទឹកដីបរទេសនៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិក[កែប្រែ]

ទឹកដីនយោបាយនៅតំបន់អាហ្វ្រិកទាំងដប់ខាងក្រោមគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបរទេស។

ទង់ជាតិ ផែនទី នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាខ្មែរ ស្ថានភាព នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាក្នុងស្រុក ធានី ចំនួនប្រជាជន
[១១][១២]
ក្រឡាផ្ទៃ
កោះកាណារី សហគមន៍ស្វយ័តនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ ភាសាអេស្ប៉ាញIslas Canarias សានតាគ្រុស និង ឡាសប៉ាលម៉ាស[១៩]

អេស្ប៉ាញSanta Cruz de Tenerife និង Las Palmas de Gran Canaria
២,២០៧,២២៤ ៧,៤៤៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ទឹកដីភាគខាងត្បូងនិងអាកទិកបារាំង ទឹកដីក្រៅស្រុកនៃប្រទេសបារាំង ភាសាបារាំង៖ Terres australes et antarctiques françaises សង់ព្យែរ គ្មានចំនួនអចិន្ត្រៃយ៍[២០] ៣៨.៦០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
កោះប៉េឡាជី ប្រជុំកោះរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលី ភាសាអ៊ីតាលីIsole Pelagie

ភាសាស៊ីស៊ីលីÌsuli Pilaggî
ឡាំពេឌូសាអ៊ីលីណូសា

អ៊ីតាលីLampedusa e Linosa

ស៊ីស៊ីលីLampidusa e Linusa
៦,៣០៤ ២១.៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ប្លាសាដេសូបេរានី ទឹកដីក្រៅស្រុកនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ ភាសាអេស្ប៉ាញPlazas de soberanía គ្មាន ៧៤ ០.៥៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ម៉ាឌីរ៉ា

តំបន់ស្វយ័តម៉ាឌីរ៉ា
តំបន់ស្វយ័តនៃប្រទេសព័រទុយកាល់ ភាសាព័រទុយហ្គាល់Madeira—Região Autónoma da Madeira ហ្វុនឆាល

ព័រទុយកាល់Funchal
២៦៧,៧៨៥ ៨២៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ម៉ាយុត

តំបន់ម៉ាយុត
តំបន់ក្រៅស្រុក និងជាផ្នែកនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង ភាសាបារាំងMayotte—Région Mayotte ដ្សាវអ៊ូតស៊ី (ផ្លូវការ)
ម៉ាមូតស៊ូ (អាសនៈនៃក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងនាយកដ្ឋាន)

បារាំងMamoudzou
២៦៦,៣៨០ ៣៧៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
មេលីឡា

ក្រុងស្វយ័តមេលីឡា
ក្រុងស្វយ័តនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ ភាសាអេស្ប៉ាញMelilla—Ciudad autónoma de Melilla មេលីឡា

អេស្ប៉ាញMelilla
៨៤,៧១៤ ២០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
រេអុយញ៉ុង

តំបន់រេអុយញ៉ុង
តំបន់ក្រៅស្រុក និងជាផ្នែកនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង ភាសាបារាំងRéunion—Région Réunion សង់ដេនីស

បារាំងSaint-Denis
៨៨៩,៩១៨ ២,៥១២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ស៊ីអ៊ូតា

ក្រុងស្វយ័តស៊ីអ៊ូតា
ក្រុងស្វយ័តនៃប្រទសអេស្ប៉ាញ ភាសាអេស្ប៉ាញCeuta—Ciudad autónoma de Ceuta ស៊ីអ៊ូតា

អេស្ប៉ាញCeuta
៨៤,៨៤៣ ២៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ប្រជុំកោះសូកូត្រា ទេសភិបាលនៃប្រទេសយេមែន ភាសាអារ៉ាប់៖ أرخبيل سقطرى
(ʾArḫabīl Suquṭrā)
ហាឌីប៊ូ

អារ៉ាប់៖ اديبو (Ḥādībū)
៦០,៥៥០ ៣,៩៧៤.៦៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

ទឹកដីអនិស្សរភាព[កែប្រែ]

ទង់ជាតិ ផែនទី នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាខ្មែរ ស្ថានភាព នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាក្នុងស្រុក ធានី ចំនួនប្រជាជន
[១១][១២]
ក្រឡាផ្ទៃ
សង់ហេឡេណា អាសិនស្យុង និងទ្រីស្តានដាគុនញ៉ា ទឹកដីក្រៅស្រុកអង់គ្លេស ភាសាអង់គ្លេស៖ Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha ជេមស៍ថោន

អង់គ្លេស៖ Jamestown
៥,៦៣៣ ៤២០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. "Member States". United Nations. Archived from the original on 2011-02-07. Retrieved 28 July 2011.
 2. "Member States". African Union. Archived from the original on 9 January 2015. Retrieved 15 July 2013. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 3. "African Union Welcomes South Sudan as the 54th Member State of the Union". StarAfrica.com. 27 July 2011. Archived from the original on 23 December 2011. Retrieved 28 July 2011. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 4. "African Union suspends Central African Republic after coup". Los Angeles Times. 25 March 2013. Archived from the original on 2014-12-31. Retrieved 14 March 2015.
 5. "Africa Population (LIVE)". www.worldometers.info. Retrieved 31 July 2019.
 6. ៦,០ ៦,១ "Field Listing :: Names". CIA. Archived from the original on 2017-07-01. Retrieved 28 July 2017. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 7. ៧,០ ៧,១ "UNGEGN List of Country Names" (PDF). United Nations Group of Experts on Geographical Names. 2007. Archived (PDF) from the original on 2011-07-28. Retrieved 28 July 2011.
 8. ៨,០ ៨,១ "List of countries, territories and currencies". Europa. 9 August 2011. Archived from the original on 2013-07-16. Retrieved 10 August 2011.
 9. "Field Listing :: Capital". CIA. Archived from the original on 2011-06-29. Retrieved 3 August 2011. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 10. "UNGEGN World Geographical Names". United Nations Group of Experts on Geographical Names. 29 July 2011. Archived from the original on 2011-08-01. Retrieved 3 August 2011.
 11. ១១,០ ១១,១ ១១,២ ១១,៣ ""World Population prospects – Population division"". population.un.org. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Retrieved November 9, 2019.
 12. ១២,០ ១២,១ ១២,២ ១២,៣ ""Overall total population" – World Population Prospects: The 2019 Revision" (xslx). population.un.org (custom data acquired via website). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Retrieved November 9, 2019.
 13. "Field Listing :: Area". CIA. Archived from the original on 2012-07-28. Retrieved 7 August 2011. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 14. Name used in The Constitution of the Republic of Somaliland Archived 2015-09-24 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 15. Susan M. Hassig, Zawiah Abdul Latif, Somalia, (Marshall Cavendish: 2007), p.10.
 16. "The Transitional Federal Charter of the Somali Republic" (PDF). University of Pretoria. 1 February 2004. Archived from the original (PDF) on December 18, 2008. Retrieved 2 February 2010. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help) "The Somali Republic shall have the following boundaries. (a) North; Gulf of Aden. (b) North West; Djibouti. (c) West; Ethiopia. (d) South south-west; Kenya. (e) East; Indian Ocean."
 17. Lacey, Marc (5 June 2006). The Signs Say Somaliland, but the World Says Somalia Archived 2011-06-27 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.. The New York Times. Retrieved 2010-05-25.
 18. "UN in Action: Reforming Somaliland's Judiciary" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2012-01-21. Retrieved 2012-05-29.
 19. "Estatuto de Autonomía de Canarias en la Página Web Oficial del Gobierno de Canarias". .gobiernodecanarias.org. Archived from the original on 2011-01-20. Retrieved 2010-09-20. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 20. "French Southern and Antarctic Lands". Retrieved 5 October 2014.