ភ្លេងជាតិឡាវ

ពីវិគីភីឌា

ភ្លេងជាតិឡាវផេងសាតឡាវ (លាវ: ເພງຊາດລາວ) គឺជាបទចំរៀងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ជាបទភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រឡាវ ជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ គ.ស.១៩៤៧ សរសេរអត្ថបទចម្រៀងដំបូង តែងអត្ថបទចម្រៀងដោយ មហាភូមី ចិត្តផុង និង បានតែងនៅឆ្នាំ គ.ស.១៩៤១ ដោយ ថុងឌី ស៊ុនថូនវិចិត (ດຣ.ທອງດີ ສຸນທອນວິຈິດ) ក្រោយមកពីប្រទេសឡាវផ្លាស់ប្តូររបប សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិត​ឡាវ នៅឆ្នាំ គ.ស.១៩៧៥

ទំនុកច្រៀង[កែប្រែ]

សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិត​ឡាវ គ.ស.១៩៧៥ - បច្ចុប្បន្ន[កែប្រែ]

តន្ត្រី : ថុងឌី ស៊ុនថូនវិចិត (ດຣ.ທອງດີ ສຸນທອນວິຈິດ - Thongdy Sounthonevichit)

អត្ថបទចម្រៀង : ស៊ីសះណះ សុីសាន (ສີຊະນະ ສີສານ - Sisana Sisane)

ភាសាឡាវ សរសេរតាមសូរស័ព្ទភាសាខ្មែរ សរសេរតាមសូរស័ព្ទរ៉ូម៉ាំង ប្រែ​ជា​ភាសាខ្មែរ
ຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ໃດມາ

ລາວທຸກທົ່ວຫນ້າເຊີດຊູສຸດໃຈ

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈ

ສາມັກຄີກັນເປັນກຳລັງດຽວ

ເດັດດ່ຽວພ້ອມກັນກ້າວຫນ້າ

ບູຊາຊູກຽດຂອງລາວ

ສົ່ງເສີມໃຊ້ສິດເປັນເຈົ້າ

ລາວທຸກຊົນເຜົ່າສະເໝີພາບກັນ

ບໍ່ໃຫ້ພວກຈັກກະພັດ

ແລະພວກຂາຍຊາດເຂົ້າມາລົບກວນ

ລາວທັງມວນຊູເອກະລາດ

ອິດສະລະພາບຂອງຊາດລາວໄວ້

ຕັດສິນໃຈສູ້ຊິງເອົາໄຊ

ພາຊາດກ້າວໄປສູ່ຄວາມວັດທະນາ

សាត ឡាវ តាំង ទែ ដៃ ម៉ា

ឡាវ ធុក ធួ ណា សឺត ស៊ូ ស៊ុត ចៃ

ហួម ហែង ហួម ជិត ហួម ចៃ

សា ម៉ាក់ ឃី កាន់ ពេន កាំ ឡាំង ឌៀវ

ឌេត ឌៀវ ផំ កាន់ កាវ ណា

ប៊ូ សា ស៊ូ គៀត ខង ឡាវ

សុង សឺម សៃ ស៊ិត ពេន ចៅ

ឡាវ ធុក សុន ផៅ សះ មើ ផាប កាន់

បរ ហៃ ភួក ចាក់ កះ ផាត់

ឡែះ ភួក ខាយ សាត ខៅ ម៉ា ឡុប គួន

ឡាវ ថាំង មួន ស៊ូ អេ កះ ឡាត

អ៊ិត សះ ឡះ ផាប ខង សាត ឡាវ វ៉ៃ

តាត់ ស៊ិន ចៃ ស៊ូ ស៊ិង អៅ សៃ

ផា សាត កាវ ប៉ៃ ស៊ូ ឃួម វ៉ាត់ ថះ ណា

Xat Lao tang tae day ma,

Lao thook thuan na xeut xoo soot chay,

Huam haeng huam chit huam chay,

Samakkhi kan pen kamlang diao.

Det diao phom kan kao na,

Boo xa xu kiat khong Lao,

Song seum xay sit pen chao,

Lao thook xon phao sameu pab kan.

Bo hay fung chackkaphat,

Lae phuak khay xat khao ma lob kuan,

Lao thang muan xoo ekkalat,

Itsalaphab khong xat Lao vai,

Tatsin chay soo xing ao xay,

Pa xat kao pay soo khuam vatthana.

ជាតិលាវតាំងតែពេលណា

លាវទាំងអស់លើកតម្កើងពីចិត្ត

រួមកម្លាំងរួមចិត្តរួមចៃ

សាមគ្គីជាមួយគ្នាជាកម្លាំងមួយ

គោលបំណងគ្នាចំរើន

បូជាកិត្តិយសរបស់លាវ

លើកកំពស់ប្រើសិទ្ធជាអ្នក

លាវទាំងកុលសម្ព័ន្ធជានិច្ចសមភាពគ្នា

មិនឱ្យពួកចក្រភព

នឹងពួកក្បត់ជាតិចូលមកជ្រៀតជ្រែក

លាវទាំងមួលលើកឯករាជ្យ

ឥសរៈភាពរបស់ជាតិលាវសង្កត់

សម្រេចចិត្តប្រយុទ្ធឈីងយកជ័យជំនះ

នាំប្រទេសជាតិទៅមុខអភិវឌ្ឍ

ព្រះរាជាណាចក្រឡាវ គ.ស.១៩៤១ - ១៩៧៥[កែប្រែ]

តន្ត្រី : ថុងឌី ស៊ុនថូនវិចិត (ດຣ.ທອງດີ ສຸນທອນວິຈິດ - Thongdy Sounthonevichit)

អត្ថបទចម្រៀង : មហាភូមី ចិត្តផុង (ມະຫາພູມີ ຈິດຕະພົງ - Mahaphumi Jittaphong)

ភាសាឡាវ សរសេរតាមសូរស័ព្ទភាសាខ្មែរ សរសេរតាមសូរស័ព្ទរ៉ូម៉ាំង
ຊາຕລາວຕັ້ງແຕ່ເດີມມາ

ຂື້ນຊື່ລືຊາຢູ່ໃນອາຊີ

ຊາວລາວຜູກພັນໄມຕຣີ

ຮ່ວມສາມັຄຄີຮັກຫໍ່ໂຮມກັນ

ຮັກຊາດຮັກປະເທດເຮົາ

ຮັກເຈົ້າປົກເກສເກສາ

ໂຮມຮັກຮ່ວມສາສນາ

ແຕ່ບູຮານມາຮັກສາດິນແດນ

ບໍ່ໃຫ້ຊາຕໃດມາລວນ

ຮາວີຮົບກວນຍາດແຍ່ງຊີງເອົາ

ໃຜຂືນເຂົ້າມາລູ່ວຸ່ນວາຍ

ສູ້ຈົນຕົວຕາຍຕ້ານທານສັຕຣູ

ຊ່ວຍເຊີດຊູເລືອດເນື້ອເຊື້ອເຜົ່າ

ຟື້ນຟູກູ້ເອົາບັຣເທົາທຸກຂ໌ກັນ

សាត ឡាវ តាំង ទែ ដឺម ម៉ា

ឃឺន ស៊ឺ លឺ សា យូ ណៃ អា ស៊ី

សាវ ឡាវ ភូក ផាន់ ម៉ៃ ទ្រី

ហួម សា ម៉ាក ឃី ហាក់ ហរ ហូម កាន់

ហាក់ សាត ហាក់ ប៉ះ ធេត ហៅ

ហាក់ ចៅ ប៉ុក គេត គេ សា

ហូម ហាក់ ហួម សា សះ ណា

ទែ ប៊ូ ហាន ម៉ា ហាក់ សា ឌិន ដែន

បរ ហៃ សាត ដៃ ម៉ា លួន

ហា វី រ៉ុប កួន យ៉ាត យ៉ែង ស៊ីង អៅ

ផៃ ឃឺន ខៅ ម៉ា លូ វុន វ៉ាយ

ស៊ូ ចុន ទួ តាយ តាន ថាន សាត់ ទ្រូ

សួយ សឺត ស៊ូ លឿត នឿ សឿ ផៅ

ហ្វ៊ឺន ហ្វូ គូ អៅ បាន់ ថៅ ធុក កាន់

Xat Lao thung thae derm ma,

Khun xu lu xa yu nai ahzi,

Sao Lao phouk parn maitri,

Huam samakkhi huk ho hôm karn.

Huk xat huk pathét hao,

Huk jao pôk két késa,

Hôm huk huam satsana,

Thae buhlahn ma huksa din daen.

Baw hai xat dai ma luan,

Havi hôp kuan yat yaeng xing ao,

Phai khun khao ma loun vounvai,

Sou jôn thua tai tan than sattru,

Suay xeut xu leuat nua xua phao,

Feun fu ku ao banthao thouk karn.