ភ្លេងជាតិសាធារណរដ្ឋចិន

ពីវិគីភីឌា

ភ្លេងជាតិសាធារណរដ្ឋចិន (ចិនសាមញ្ញ: 中华民国国歌, ចិនពេញ: 中華民國國歌, ភីនអ៊ីន: Zhōnghuá Míngúo gúogē, ចុងហួមីនគួគួគើ) ជាបទចម្រៀងភ្លេងជាតិរបស់សាធារណរដ្ឋចិនដែលមានទីតាំងនៅលើកោះតៃវ៉ាន់សព្វថ្ងៃនេះ[១] ចម្រៀងភ្លេងជាតិនេះជារឿយៗវាត្រូវបានសំដៅក្រៅផ្លូវការថាជា "សានមីនជូអ៊ី" (ចិនសាមញ្ញ: 三民主义, ចិនពេញ: 三民主義, ភីនអ៊ីន: Sān Mín Zhǔyì) ជាឈ្មោះរបស់ចម្បងគោលលទ្ធិគោលការណ៍បីដែលលេចឡើងក្នុងកថាខណ្ឌទីមួយនៃបទចម្រៀង ប៉ុន្តែឈ្មោះនេះមិនត្រូវបានគេស្គាល់ជាផ្លូវការតាមវិធីណាក៏ដោយ

ទំនុកច្រៀង[កែប្រែ]

ទំនុកច្រៀង: ស៊ុនយ៉ាតសេន (ឆ្នាំ 1924)

បទភ្លេង: ឆេងម៉ាវយុន (ឆ្នាំ 1928)

ប្រើក្នុងឆ្នាំ: 1940

ចិនពេញ ចិនសាមញ្ញ បកប្រែ

三民主義,吾黨所宗;
以建民國,以進大同。
咨爾多士,為民前鋒;
夙夜匪懈,主義是從。
矢勤矢勇,必信必忠;
一心一德,貫徹始終。

三民主义,吾党所宗;
以建民国,以进大同。
咨尔多士,为民前锋;
夙夜匪懈,主义是从。
矢勤矢勇,必信必忠;
一心一德,贯彻始终。

គោលការណ៍បីរបស់ប្រជាជន, គ្រឹះគណបក្សរបស់យើង (គួមីនតាំង)
យើងប្រើគោលការណ៍នេះសាងសាធារណរដ្ឋបានបង្កើត, ដូច្នេះបានដែលសុភមង្គល
អ្នកចម្បាំងទាំងអស់អើយ, សូមទៅជួរមុខសម្រាប់ប្រជាជន
ពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចមិនបានឈប់, ធ្វើសកម្មភាពតាមគោលការណ៍នេះ
ស្បថឯងដែលខិតខំនិងក្លាហាន, កាន់ភាពស្មោះត្រង់ កាន់ភាពភក្ដី
ដោយចិត្តតែមួយ សីលធម៌តែមួយ, ដឹកនាំប្រជាជនរហូតដល់ទីបញ្ចប់អើយ

ភីនអ៊ីន Wade-Giles
Sānmín zhǔyì, wú dǎng suǒ zōng;

Yǐ jiàn Mínguó, yǐ jìn dàtóng.

Zī ěr duōshì, wèi mín qiánfēng;

Sùyè fěi xiè, zhǔyì shì cóng.

Shǐ qín shǐ yǒng, bì xìn bì zhōng;

Yì xīn yì dé, guànchè shǐ zhōng.

San-min-chu-i, Wu-tang so tsung;

i-chien min-kuo, i-chin ta-t'ung.

Tzu erh to-shih, wei min ch'ien-feng;

su-yeh fei-hsieh, chu-i shih ts'ung.

Shih ch'in shih yung, pi hsin pi chung;

i-hsin i-te, kuan-ch'e shih-chung.

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. សាធារណរដ្ឋចិន (តៃវ៉ាន់) ជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចិនដីគោកមុនឆ្នាំ ១៩៤៩។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានគ្រប់គ្រង កោះតៃវ៉ាន់ និងកោះមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលនៅក្បែរនោះ។ សាធារណរដ្ឋចិនត្រូវបានជំនួសដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (PRC) នៅឯ អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧១ ។