វិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
The natural sciences seek to understand how the world and universe around us works. There are five major branches: Chemistry (center), astronomy, earth science, physics, and biology (clockwise from top-left).

វិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ (អង់គ្លេស: natural sciences) គឺជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយបែបដែលព្យាយាមបង្ហាញពីច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងពិភពធម្មជាតិ​តាមរយៈការស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។ [១] ពាក្យ​ថា​ "វិទ្យាសាស្ត្រ​ធម្មជាតិ​"​ គឺ​ប្រើដើម្បី​ញែក​ចេញពីវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម​ (social sciences) ដែល​ជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយបែបទៀតដែលសិក្សាពីមនុស្សសាស្ត្រ​ដូចជា​ការសិក្សា​ពី​អាកប្បកិរិយា​របស់មនុស្ស​ និងគម្រូសង្គមជាដើម។

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Ledoux 2002, p. 34.

គន្ថនិទ្ទេស[កែប្រែ]

អានបន្ថែម[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ ​អំពី:
  • The History of Recent Science and Technology
  • Natural Sciences Information on the Natural Sciences degree programme at Durham University.
  • Natural Sciences Contains updated information on research in the Natural Sciences including biology, geography and the applied life and earth sciences.
  • Natural Sciences Information on the Natural Sciences degree programme at the University of Bath which includes the Biological Sciences, Chemistry, Pharmacology, Physics and Environmental Studies.
  • Reviews of Books About Natural Science This site contains over 50 previously published reviews of books about natural science, plus selected essays on timely topics in natural science.
  • Scientific Grant Awards Database Contains details of over 2,000,000 scientific research projects conducted over the past 25 years.
  • Natural Sciences Tripos Provides information on the framework within which most of the natural science is taught at the University of Cambridge.
  • E!Science Up-to-date science news aggregator from major sources including universities.