វិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
The natural sciences seek to understand how the world and universe around us works. There are five major branches: Chemistry (center), astronomy, earth science, physics, and biology (clockwise from top-left).

វិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ (អង់គ្លេសnatural sciences) គឺជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយបែបដែលព្យាយាមបង្ហាញពីច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងពិភពធម្មជាតិ​តាមរយៈការស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។ [១] ពាក្យ​ថា​ "វិទ្យាសាស្ត្រ​ធម្មជាតិ​"​ គឺ​ប្រើដើម្បី​ញែក​ចេញពីវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម​ (social sciences) ដែល​ជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយបែបទៀតដែលសិក្សាពីមនុស្សសាស្ត្រ​ដូចជា​ការសិក្សា​ពី​អាកប្បកិរិយា​របស់មនុស្ស​ និងគម្រូសង្គមជាដើម។

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. Ledoux 2002, p. 34.

គន្ថនិទ្ទេស[កែប្រែ]

 • Barr, Stephen M. (2006) A Students Guide to Natural Science Wilmington, DE: Intercollegiate Studies Institute ISBN 978-1-932-23692-7
 • Gohau, Gabriel (1990) A History of Geology Revised and translated by Albert V. Carozzi and Marguerite Carozzi New Brunswick: Rutgers University Press ISBN 978-0-8135-1666-0
 • Grant, Edward (2007) A History of Natural Philosophy: From the Ancient World to the Nineteenth Century Cambridge: Cambridge University Press ISBN 978-0-521-68957-1
 • Lagemaat, Ricahrd van de (2006) Theory of Knowledge for the IB Diploma Cambridge: Cambridge University Press ISBN 978-0-521-54298-2
 • Ledoux, Stephen F. (2002) "Defining Natural Sciences" (PDF) Behaviorology Today 5 (1): 34 Fundamentally, natural sciences are defined as disciplines that deal only with natural events (i.e., independent and dependent variables in nature) using scientific methods.
 • Magner, Lois N. (2002) A History of the Life Sciences New York: Marcel Dekker, Inc. ISBN 978-0-8247-0824-5
 • Mayr, Ernst (1982) The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press ISBN 978-0-674-36445-7 Check |isbn= value: checksum (ជំនួយ)
 • Oglivie, Brian W. (2008) The Science of Describing: Natural History in Renaissance Europe Chicago: University of Chicago Press ISBN 978-0-226-62088-6
 • Prpic, Katarina (2009) Beyond the Myths about the Natural and Social Sciences: A Sociological View Zagreb: Institute for Social Research ISBN 978-953-6218-40-0
 • Simhony, M. (2006) Invitation to the Natural Physics of Matter, Space, and Radiation Singapore: World Scientific Publishing Co., Inc. ISBN 978-9-810-21649-8
 • Smith, C.H. Llewellyn (1997) "The use of basic science" CERN ដកស្រង់នៅថ្ងៃ October 20, 2012
 • Stokes, Donald E. (1997) Pasteur's Quadrant: Basic Science and Technological Innovation Washington, D.C.: Brookings Institution Press ISBN 978-0-815-78177-6

អានបន្ថែម[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ ​អំពី:
 • The History of Recent Science and Technology
 • Natural Sciences Information on the Natural Sciences degree programme at Durham University.
 • Natural Sciences Contains updated information on research in the Natural Sciences including biology, geography and the applied life and earth sciences.
 • Natural Sciences Information on the Natural Sciences degree programme at the University of Bath which includes the Biological Sciences, Chemistry, Pharmacology, Physics and Environmental Studies.
 • Reviews of Books About Natural Science This site contains over 50 previously published reviews of books about natural science, plus selected essays on timely topics in natural science.
 • Scientific Grant Awards Database Contains details of over 2,000,000 scientific research projects conducted over the past 25 years.
 • Natural Sciences Tripos Provides information on the framework within which most of the natural science is taught at the University of Cambridge.
 • E!Science Up-to-date science news aggregator from major sources including universities.