ស្រុកព្រែកប្រសព្វ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ព្រែកប្រសព្វ
ស្ថិតិ
ខេត្ត: ក្រចេះ
ប្រជាជន: ៥៦៧៥៧ នាក់ (១៩៩៨)
ឃុំ:
ភូមិ: ៤៧
កូដស្រុក: ១០០៣
ផែនទី
Cambodia-Kratie.png


ស្រុក ព្រែកប្រសព្វ មាន ១២ ឃុំ ៖

ព្រែកប្រសព្វ
ឃុំ ភូមិ
ចំបក់ ចំបក់ ១, ចំបក់ ២, ជ្រោយអំពិលទី ១, ជ្រោយអំពិលទី ២, ជ្រោយថ្ម, ស្ទឹងធំ
ជ្រោយបន្ទាយ ជ្រោយបន្ទាយ, កំពង់ដរ, កែង, ខ្សាច់ទប់, ល្អៀត, រកាធំ, ទួលព្រិច
កំពង់គរ ជ្រោយស្នែងក្របីក្រោម, ជ្រោយស្នែងក្របីលើ, កំពង់គរ, តាម៉ៅលើ
កោះតាស៊ុយ ចុងកោះ, កណ្ដាលកោះ, ក្បាលកោះ
ព្រែកប្រសព្វ បឹងលាច, ដីដុះក្រោម, ដីដុះលើ, អូរលុង, ព្រែកប្រាំង, ព្រែកប្រសព្វកណ្ដាល, ព្រែកប្រសព្វក្រោម, ព្រែកប្រសព្វលើ, ព្រែកគូ, ថ្មរៀប
ឫស្សីកែវ បឹងរៃ, ឫស្សីកែវ, ស្រឡៅដំណាក់, ស្វាយជុំ
សោប បឹងច្រែក, ខ្ល, ព្រែកជីក, ព្រែកព្រលូង, ព្រែករកា, សោបក្រោម, សោបលើ
តាម៉ៅ ក្រហមកលើ, ក្រហមកក្រោម, ខ្សាត់, ព្រែកស្វាយ, ស្ទឹងទ្រ, តាម៉ៅកណ្ដាល, តាម៉ៅក្រោម

តំណភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

អត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]