ស្រុកឱរ៉ាល់

ដោយវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ស្រុកឱរ៉ាល់មាន ៥ ឃុំ ៖

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]