ស្រុកឱរ៉ាល់

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកឱរ៉ាល់ (អង់គ្លេស: Aoral District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលមានរដ្ឋបាល ៥ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកឱរ៉ាល់
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស
៥០៤០១ ឃុំហោងសំណំ Haong Samnam Commune
៥០៤០២ ឃុំរស្មីសាមគ្គី Reaksmei Sameakki Commune
៥០៤០៣ ឃុំត្រពាំងជោ Trapeang Chour Commune
៥០៤០៤ ឃុំសង្កែសាទប Sangkae Satob Commune
៥០៤០៥ ឃុំតាសាល Ta Sal Commune

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]